Dossier

Duurzame bedrijventerreinen

Op duurzame bedrijventerreinen is er aandacht voor biodiversiteit, circulariteit, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie, efficiënt ruimtegebruik ... Maar hoe vertaal je die idealen naar de praktijk? In dit dossier hebben we vier best practices geselecteerd die als inspiratie kunnen dienen.

6 september 2021
Aquafin
©Make Me
,