Windparken leverden in 2021 groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens

2021 is het eerste jaar waarin de offshore windenergiezone volledig operationeel is geworden. Sinds eind 2020 bedraagt de operationele windcapaciteit in de Belgische Noordzee 2262 megawatt, wat te vergelijken is met de capaciteit van de twee grootste kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) samen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform.

Inès Aoun | 7 januari 2022
Windmill 62257 960 720

In 2021 produceerden de 399 windturbines, verdeeld over 9 zones, om en bij 6,77 terawattuur. Dit komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van bijna 2 miljoen gezinnen, of 8 procent van de totale elektriciteitsvraag in België.

Seizoensgebonden productie

In februari, maart, april en oktober werd zoals verwacht het meeste stroom geproduceerd. Die seizoensgebonden piekproductie valt vaak samen met een verhoogde elektriciteitsvraag in de herfst- en wintermaanden.

In de zomermaanden van 2021 was er zoals gewoonlijk minder stroomproductie op de Noordzee. Dan is er ook minder vraag naar elektriciteit. Bovendien piekt dan net de productie van stroom uit zonne-energie.

Productierecord

De productiefactor, een maat voor de productiviteit van een energiecentrale, bedroeg in 2021 34,4 procent. Dit is lager dan de gemiddelde productiefactor. Die bedraagt voor offshore wind in de Belgische Noordzee ongeveer 38 procent. De lagere capaciteitsfactor voor offshore wind is eenvoudig te verklaren. In 2021 werden lagere windsnelheden gemeten dan in 2020.

Ondanks de lagere windsnelheden konden de windparken in 2021 het productierecord van 2020 (6,73 terawattuur) licht overtreffen, aangezien de turbines geïnstalleerd in de lente en herfst van 2020 voor het eerst een volledig jaar draaiden.

Aandeel windenergie in totale vraag

Maar hoe belangrijk is offshore windenergie eigenlijk voor ons land? De totale elektriciteitsvraag in België bedroeg in 2021 84,4 terawattuur, wat in de buurt komt van het niveau van 2019 (84,9 terawattuur).

Offshore windenergie in België kwam in 2021 aan 8 procent van de totale elektriciteitsconsumptie tegemoet. Enkel Denemarken (18 procent) en het Verenigd Koninkrijk (14 procent) hebben een hoger aandeel van offshore wind in de elektriciteitsmix.

Verwachtingen 2022

In 2022 komen er geen nieuwe windparken bij in de Belgische Noordzee. De federale regering heeft wel plannen om de capaciteit van windenergie in de Belgische Noordzee fors op te trekken. Met de uitbreiding in de Prinses Elisabethzone in de Noordzee zou het bijkomende vermogen zo’n 3,5 gigawatt bedragen. Samen met de reeds bestaande zone komt de windcapaciteit op zee dan uit op 5,8 gigawatt.

Wanneer die nieuwe parken volledig operationeel worden, hangt af van de federale regering, voor de wetgeving rond de tenderprocedure en van de netbeheerder die de aansluiting op het net op land moet kunnen waarborgen.

Volgens de huidige planning worden de winnaars van de tenders bekendgemaakt in 2024 en 2026. Het eerste park met een vermogen van 700 megawatt zal dan aangesloten kunnen worden eind 2026, de volgende parken vanaf begin 2028.

Bron: Belgian Offshore Platform, eigen verslaggeving

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!