WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Inagro, ILVO, VITO en Vlakwa hebben een nieuwe online viewer ontwikkeld waarmee land- en tuinbouwers op zoek kunnen gaan naar alternatieve waterbronnen in hun buurt. De aanbieders zijn voornamelijk voedingsverwerkende bedrijven. Ook Aquafin biedt gezuiverd afvalwater aan.

Inès Aoun | 22 maart 2021
Irrigation 5296006 1920

Door hun locatie of adres in te geven in de WaterRadar, kunnen telers nagaan welke alternatieve waterbronnen er in hun buurt beschikbaar zijn. De viewer toont onder meer het adres en de contactgegevens van de aanbieder en de gemiddelde beschikbare dagelijkse hoeveelheid water.

De WaterRadar geeft een algemeen beeld van de theoretische waterbehoefte op regionale schaal. (© WaterRadar)

Irrigatiebehoefte

Bedrijven die water willen aanbieden, kunnen ook opzoeken hoe groot de potentiële vraag naar water in hun regio is. WaterRadar geeft namelijk een overzicht van de irrigatiebehoefte. Daarvoor brachten de projectpartners de aanwezige teelten op de percelen over heel Vlaanderen in kaart voor 2020. Per gewas maakten ze vervolgens een ruwe inschatting van de extra irrigatiebehoefte voor het volledige groeiseizoen, bovenop de natuurlijke neerslag. Ze gingen daarbij uit van een normaal weerpatroon (en dus niet de extremen van de voorbije drie jaren).

Het overzicht is bovendien handig voor lokale overheden. Zij kunnen beter inschatten hoe groot het waterprobleem in hun regio is. Zo kunnen ze lokale projecten opstarten die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen, en dus duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.

Waterkwaliteit vraagt de nodige aandacht

Kunnen we in de toekomst enkel irrigeren met alternatieve waterbronnen? Om dat na te gaan, onderzoekt Inagro sinds 2019 de langetermijneffecten. Daaruit blijkt dat intensief irrigeren met water met een hoge geleidbaarheid (hoger dan 4500 µS/cm) ertoe leiden dat de bladeren verbranden. Bovendien zorgt het voor een verhoogde zoutconcentratie in de bodem. Er moet dus veel aandacht gaan naar de geleidbaarheid en het zoutgehalte van alternatieve waterbronnen.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!