Plus Voorakkoord tussen EU Parlement en Europese Raad over richtlijn duurzaamheidsrapportage

Het begint stilaan op een Processie van Echternach te lijken, maar er is toch opnieuw een stap in de goede richting gezet. Het parlement en de staatshoofden van de lidstaten hebben een compromis bereikt. Ondertussen heeft het Europese Parlement ook gestemd over het emissiehandelssysteem.

Inès Aoun | 22 juni 2022
Humo

Vorig jaar kwam de Europese Commissie met een nieuw voorstel om meer bedrijven te verplichten een duurzaamheidsverslag te maken. Vandaag moeten zo’n 11.700 grote bedrijven een rapport maken, met de Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD worden dat er wellicht 50.000. De rapportage is bedoeld om investeringen binnen de EU maximaal naar duurzame activiteiten en bedrijven te laten vloeien. Dat is een belangrijke voorwaarde om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Big four

De CSRD verschilt niet alleen qua scope van de vorige richtlijn uit 2014. Ook op andere vlakken zijn er nieuwe verplichtingen. Zo zal er een uniforme standaard ontwikkeld worden die bedrijven moeten respecteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is daar alvast mee bezig.

De rapporten zullen ook geaudit worden. Opmerkelijk is dat de markt wordt geopend voor de accreditatie van duurzaamheidsexperts. Pascal Durand, die de onderhandelingen in het parlement leidde: “Het parlement heeft ervoor gezorgd dat er ruimte is om nieuwe spelers te accrediteren, niet alles komt in de handen van de financiële auditeurs, namelijk de ‘big four’.” Daarmee bedoelt hij EY, KPMG, Deloitte en PwC.

Niet-EU-bedrijven

Nog nieuw is dat bedrijven met een hoofdkantoor buiten de EU, maar met filialen in een EU-lidstaat, op termijn ook verplicht worden om een rapport op te stellen en te laten auditeren. “Europa zet de toon, net zoals we in het verleden al gedaan hebben met standaarden rond voedselveiligheid of de bescherming van mens en milieu tegen chemische stoffen (REACH).”

De kous is nog niet af. Het Europese Parlement en de Europese Raad moeten de CSRD nu nog formeel goedkeuren.

Emissiehandelssysteem

Ondertussen heeft het Europese Parlement ook gestemd over het emissiehandelssysteem. Eerst en vooral moeten de broeikasgasemissies in die sectoren (zware industrie en energie) dalen met 63 procent in 2030 ten opzichte van 2005. Nu gaat het nog om 61 procent.

Ten tweede zullen de gratis uitstootrechten in 2032 niet meer beschikbaar zijn voor bedrijven die vallen onder het nieuwe Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat mechanisme moet voorkomen dat koolstofintensieve bedrijven hun productie naar buiten de EU verplaatsen waar de uitstootnormen lakser zijn. De koolstofprijs tussen EU-producten en ingevoerde producten wordt met het mechanisme gelijkgetrokken.

Ten derde wil het parlement dat er een apart emissiehandelssysteem voor transport en gebouwen in 2024 komt. De verplichting geldt nog niet voor private woningen en voertuigen. Toch niet vóór 2029.

Ook dit voorstel moet nog langs de Europese Raad passeren.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.