Vlaanderen en Nederlands-Limburg willen glastuinbouw koolstofarmer maken

Twaalf bedrijven en kenniscentra uit de grensregio tussen Vlaanderen en Nederlands-Limburg werken samen om de glastuinbouw innovatief sterker te maken. Ze doen dit binnen het nieuwe Interreg-project GLITCH, dat focust op energie-efficiënte en klimaatneutrale teeltsystemen en technieken.

Veerle Bonckaert | 15 maart 2018
Glitch
Interreg

De glastuinbouw in Vlaanderen en Limburg behoort tot de top in Europa. Om die positie te behouden, is een goede samenwerking tussen de bedrijven, onderzoek en onderwijs noodzakelijk. Ondernemers in de glastuinbouwsector die willen innoveren, staan sterker als ze hiervoor kunnen samenwerken met kennisinstellingen, stakeholders in de keten en eindklanten en -gebruikers. Het nieuwe Interreg-project ‘GLITCH’ komt aan deze nood tegemoet door een kader te scheppen voor cocreatie en slimme cross-overs. GLITCH staat voor ‘GLasbouw Innoveert door Cocreatie met koolstofarme Hightech’. Concreet zullen twaalf Vlaamse en Nederland-Limburgse bedrijven en kenniscentra samenwerken aan innovaties rond energieverbruik, een verminderde CO2-uitstoot en een duurzaam gebruik van hulpbronnen. 

Van innovatie tot eindproduct

Op het programma staan onder meer de doorontwikkeling van een dagschermsysteem met een hoge lichttransmissie en een goede isolatiewaarde, het in kaart brengen van de meerlagenteelt van aardbei en komkommer, en een optimalisatie van de belichting binnen de tomatenteelt. Tijdens het traject zal een roadmap opgemaakt worden die de glastuinbouwbedrijven helpt om hun innovaties te concretiseren tot marktconforme en competitieve eindproducten. 

Interreg

Proefstation voor de Groenteteelt, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Nederlands-Limburg nemen deel aan het project. Zij ontvangen een Europese Interreg-subsidie en steun van de provincies Antwerpen en Nederlands-Limburg. Het project start in juni 2018 en loopt tot midden 2021.

Bron: Interreg

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!