Uitbreiding windmolens voor Belgische kust tot 5,8 gigawatt

De federale regering heeft beslist om de capaciteit van windenergie in de Belgische Noordzee fors uit te breiden. “Een positief signaal voor de internationale klimaattop in Glasgow”, klinkt het bij de milieuorganisaties.

Inès Aoun | 15 oktober 2021
Darren Coleshill Windmolenpark In De Noordzee
©Darren Coleshill

Met de uitbreiding in de Prinses Elisabethzone in de Noordzee, zal ons land de komende jaren haar CO2-emissies drastisch kunnen doen dalen.

De windmolenparken zullen er meer en krachtigere windmolens bij krijgen. Het vermogen zal zo toenemen van 2 gigawatt (GW) naar maximaal 3,5 GW. Samen met de reeds bestaande zone komt de windcapaciteit op zee dan uit op 5,8 GW.

Capaciteit van twee kerncentrales

De nieuwe zone zal jaarlijks meer elektriciteit produceren dan twee grote kerncentrales, en zal onze afhankelijkheid van gascentrales sterk verminderen. Tegen 2028 zal dit leiden tot een sterke daling van de CO2-emissies en bijdragen tot de bevoorradingszekerheid en de stabilisering van de elektriciteitsprijzen.

De natuur- en milieuorganisaties onderstrepen evenwel dat maatregelen nodig zijn om de impact op het marien milieu te beperken, omdat een groot deel van de zone in het beschermde Natura 2000-gebied ligt.

Energie-eiland

Met name de impact van een eventueel energie-eiland, om de opgewekte energie aan land te brengen, moet afgewogen worden tegenover alternatieven zoals transformatorplatformen. Bij de inplanting ervan moet ook voldoende afstand gehouden worden van het beschermd gebied, in het bijzonder om de impact op waardevolle grindbedden te vermijden.

Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace, WWF België en Natuurpunt stellen dat van bij het ontwerp van de offshore infrastructuur biodiversiteitswaarden nodig zijn om de Noordzee maximaal te beschermen. De organisaties sloten hierover in juni een intentieverklaring af met de offshore windenergiesector. Ze roepen beleidsmakers op om deze voorwaarden op te nemen bij de komende aanbestedingen.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!