Recyclage van kunstmatten naar een hoger niveau

Voetbal en ook hockey worden steeds meer op kunstgras gespeeld. Eén probleem: de duurzame recyclage van kunstgrasmatten staat vandaag nog in de kinderschoenen. CrossRoads2 ondersteunt daarom een project dat het hergebruik van kunstmatten naar een hoger niveau wil tillen.

14 juni 2018
I Stock 544809756

Kunstgrasvelden winnen internationaal aan populariteit. Ze vragen immers slechts een minimum aan onderhoud. Maar al die kunstgrasmatten zijn na tien tot vijftien jaar versleten en moeten dan verwijderd en vernieuwd worden. De mogelijkheden voor de matten zijn beperkt: het grootste deel wordt geëxporteerd en verbrand, wat erg milieuonvriendelijk is. Slechts een klein deel kan worden hergebruikt of gerecycleerd. Tapijtrecyclagebedrijf Tuf Recycling BV en recyclagebedrijf Despriet Gebroeders NV willen nu samen werk maken van meer recyclage van kunststofgrasmatten.

Droog en zandvrij

De huidige recyclagetechnieken bestaan uit het versplinteren en vermalen van de matten. Een duur en moeilijk proces dat bovendien een niet-homogene massa oplevert die moeilijk te verkopen is aan een rendabele prijs. Volgens de partners in het project krijg je pas een duurzame recyclage wanneer het product droog en zandvrij verwerkt wordt. Het zand leidt immers tot heel wat schade aan de maalinstallaties en tot een niet-hoogwaardig eindproduct.

Hoogwaardige componenten

Tuf Recycling ontwikkelt daarom een ontzandingsmachine 2.0. Het doel: minder zandresten in de matten en dus meer mogelijkheden tot recyclage. Het bedrijf wil zijn eigen machine optimaliseren door meer borstels en kammen en warme luchtblazers te installeren, zodat er substantieel minder zand in de matten achterblijft. Vervolgens zal Despriet Gebroeders zich buigen over de recyclage van grasmatten tot hoogwaardige componenten, om de hoeveel restafval tot een minimum te beperken.

Meer info: www.tufrecycling.nl en www.desprietgebroeders.be

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!