Provincies kondigen captatieverbod af door aanhoudende droogte

Het grondwater in Vlaanderen staat nu al erg laag. Op advies van de Droogtecommissie geldt in alle provincies een oppompverbod in verschillende ecologisch kwetsbare gebieden.

Lien Moris | 22 mei 2020
Hr I Stock 947283378 droge bodem

Op advies van de Droogtecommissie hebben alle provincies een oppompverbod uitgevaardigd op kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. Veehouders mogen wel nog water oppompen voor drinkwater voor hun vee. In de provincie Antwerpen was het al sinds 8 mei verboden om nog water op te pompen uit tien beken en rivieren. In Limburg treffen de maatregelen 80 procent van het grondgebied. Ook in de Blankaart in Diksmuide, een spaarbekken van 60 hectare groot, geldt een oppompverbod. Daar staat het water al onder het minimumpeil.

Op verschillende waterwegen worden waterbesparende maatregelen genomen, en er gelden diepgangbeperkingen voor de scheepvaart op de IJzer en Dender. Schepen moeten dus minder zwaar geladen zijn.

De Droogtecommissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming van maatregelen bij langere droge periodes met algemene watertekorten. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, van de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en van het Vlaams Crisiscentrum CCVO.

Waterpeil blijft dalen

Het captatieverbod komt er opvallend vroeg. Vorig jaar werd pas in juli zo’n verbod ingesteld. Maar het is nu al even droog als in juni vorig jaar. De debieten op verschillende waterlopen zijn lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De grondwaterpeilen blijven ook dalen; op bijna de helft van de gemeten locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag.

Op veel neerslag moeten we de komende dagen niet hopen. De Droogtecommissie verwacht dan ook dat de debieten en peilen in de waterlopen én de grondwaterpeilen verder zullen dalen.

Met de drinkwatervoorraden zijn er op dit moment geen problemen.

Nood aan duurzame oplossingen

Door klimaatverandering zullen droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem. Experts herhalen dan ook dat er grondige oplossingen nodig zijn, zoals het opvangen van regenwater in regenwaterputten en maatregelen om het peil op onze waterlopen hoog te houden.

In een persbericht stelt Greenpeace dat landbouwers niet alleen slachtoffer zijn van de droogte die onze regio voor het vierde jaar op rij treft, maar dat ze ook een deel van de oplossing kunnen zijn: “De agro-ecologische landbouw beschikt over een breed arsenaal om de bodem te beschermen. Opnieuw bomen planten op akkers en in weiden (agroforestry) helpt op langere termijn om gewassen en vee beter te beschutten tegen droogte en hitte. Hagen aanplanten beschermt akkers tegen erosie als gevolg van felle wind. Andere bekende maar veel te weinig gebruikte technieken zijn bodembedekkers, een grotere diversiteit aan gewassen, teelt zonder ploegen (no till) en gewasrotatie.”

“Gezonde bodems werken als een spons en dat is precies wat we vandaag nodig hebben”, zegt Matteo De Vos, expert ecologische landbouw bij Greenpeace België. “Hopen op regen is dus niet genoeg. Vertrouwen op de nieuwe (privé-)weersverzekering die het landbouwrampenfonds vervangt is evenmin een goede strategie. Iedereen – van het Europese Landbouwbeleid over de Vlaamse regering tot de consument – moet landbouwers helpen om ons voedselsysteem veerkrachtiger en duurzamer te maken.”

Bron: Greenpeace België

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!