Ook wereldeconomie heeft baat bij meer natuurgebieden

Als 30 procent van het aardoppervlak beschermd zou worden, levert dat minstens vijf keer meer economische voordelen op dan het kost. Dat blijkt uit een grootschalig rapport door meer dan honderd economen en wetenschappers.

14 juli 2020
Nature 4356963 1920

De wetenschappelijke bewijslast groeit dat ten minste 30 procent van het land en de oceanen op de planeet moet worden beschermd om de alarmerende ineenstorting van de natuurlijke wereld aan te pakken, en een miljoen soorten van uitsterven te redden. Het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit heeft het doel van 30 procent beschermd gebied opgenomen in de ontwerpstrategie voor de volgende tien jaar.

Volgens een nieuw grootschalig onderzoek, wint niet alleen het milieu, biodiversiteit en het klimaat bij de bescherming van de biodiversiteit, maar ook de wereldeconomie. Het rapport, dat besteld is door de organisatie Campaign for Nature, meet de financiële gevolgen van beschermde gebieden voor de wereldeconomie en niet-monetaire voordelen zoals ecosysteemdiensten, bescherming tegen overstromingen, schoonwatervoorziening en bodembescherming. Bij alle maatregelen zijn de experts van mening dat de voordelen groter worden naarmate er meer natuur wordt beschermd.

Natuurbeschermingssector groeit

Momenteel kent zo’n 15 procent van het land en amper 7 procent van de oceaan enige mate van bescherming. Het rapport stelt vast dat de aanvullende bescherming zou leiden tot een gemiddelde jaarlijkse toename van de economische output met 250 miljard dollar en gemiddeld 350 miljard dollar aan verbeterde ecosysteemdiensten.

Natuurbescherming is een economische sector op zich, en blijkt zelfs een van de snelst groeiende sectoren van de afgelopen jaren. De sector zal volgens het rapport naar verwachting met 4 tot 6 procent per jaar groeien, heel wat meer dan de voorspelde 1 procent voor landbouw, visserij en bosbouw, nadat de wereld herstelt van de covid-19-pandemie.

“Ons rapport toont aan dat bescherming in de huidige economie meer inkomsten oplevert en waarschijnlijk ook inkomsten toevoegt aan de land- en bosbouw, terwijl het tegelijkertijd klimaatverandering, watercrises, verlies aan biodiversiteit en ziekten helpt voorkomen”, zegt Anthony Waldron, coördinator van het rapport. “Het vergroten van de natuurbescherming is dus gezond beleid voor regeringen die met meerdere belangen moeten afwegen. Je kunt geen prijskaartje aan de natuur hangen - maar alle economische cijfers wijzen in de richting van bescherming.”

Minder dan videogames

Bijna een derde van het aardoppervlak beschermen zou volgens het rapport zo’n 140 miljard dollar per jaar kosten. Tot nog toe investeert de wereld iets meer dan 24 miljard dollar per jaar in beschermde gebieden.

“Deze investering verbleekt in vergelijking met de economische voordelen die extra beschermde gebieden zouden opleveren en met de veel grotere financiële steun die momenteel aan andere sectoren wordt gegeven”, zegt coauteur Enric Sala van National Geographic. “Investeren om de natuur te beschermen zou minder dan een derde van het bedrag uitmaken dat overheden nu besteden aan subsidies voor activiteiten die de natuur vernietigen. Het zou zo’n 0,16 procent van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen; minder dan de wereld elk jaar investeert in videogames.”

U kunt het onderzoek hier lezen.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!