Plus On-site waterzuivering als alternatief voor afvalverwerking

Veel reststromen uit de chemische en de farmaceutische industrie die toxische componenten bevatten, worden verbrand. Daarbij gaan vaak waardevolle grondstoffen verloren. InOpSys bedacht een oplossing: een mobiel waterzuiveringssysteem dat toxische componenten verwijdert of afbreekt via absorptie of oxidatie en bovendien grondstoffen kan recupereren voor hergebruik. Het concept werd onlangs bekroond met de Belgian Business Award for the Environment van het VBO.

Heleen Van Grootven | 25 maart 2018
P34 Fvl0909
© InOpSys

Het grootste deel van de neven- en afvalwaterstromen van de chemische en farmaceutische industrie wordt tegenwoordig nog opgehaald door traditionele afvalverwerkers. Meestal worden de stromen verbrand. Het gaat vaak om toxische stromen, die via een aanzienlijk aantal transporten Europa doorkruisen. Bovendien is verbranding de minst verkieslijke optie voor afvalverwerking, omdat het geen recyclage van waardevolle stoffen toelaat. Traditionele, biologische waterzuivering is voor deze stromen geen optie: de toxische componenten doden de bacteriën die nodig zijn voor het waterzuiveringsproces. InOpSys komt met een oplossing in de vorm van mobiele en modulaire units. De units kunnen ter plaatse worden gezet en kunnen door een combinatie aan zuiveringstechnieken de specifieke afvalwaterstromen zuiveren. 

Nevenstromen 

Het idee voor dit systeem ontstond binnen Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie en verandering binnen de chemie en kunststoffen, en werd aangereikt door Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf pleitte voor flexibele modulaire en mobiele units. “Toen het idee van Janssen Pharmaceutica de ronde deed, was ik freelance programmamanager bij Catalisti. Het concept sprak me meteen aan”, vertelt Steven De Laet, medeoprichter van InOpSys. “Zo is InOpSys er gekomen, als spin-off van de KU Leuven en AvoRe NV, die de technieken die we toepassen ontwikkeld hebben.”

“We hebben er van bij het begin voor gekozen om ons te richten op nevenstromen van chemische en farmaceutische bedrijven. Hun hoofdactiviteit is de productie van chemicaliën of farmaceutische bestanddelen. Over de verwerking van nevenstromen hebben ze minder kennis in huis en vaak hebben ze ook niet voldoende mensen en middelen om die verwerking op zich te nemen. Ze zijn dus geïnteresseerd in externe expertise op dat gebied. Intussen kunnen wij ook nevenstromen behandelen die afkomstig zijn uit andere industrieën, zoals metaal, textiel, tank cleaning en persoonlijke verzorgingsproducten.” 

Aangepaste technologie 

Toxische waterige afvalwaterstromen transporteren betekent een logistieke rompslomp, bijkomende kosten en extra verkeer op de weg. Ook zien heel wat bedrijven verbranding niet meer als de meest duurzame manier om hun afval te verwerken. Daar speelt InOpSys op in. “Onze installaties zijn mobiel: we plaatsen ze ter plekke bij het bedrijf en ze blijven daar zolang als nodig. Het afval hoeft dus niet meer getransporteerd te worden”, legt Steven De Laet uit. 

“We gebruiken verschillende technologieën die de afbreekbaarheid van toxische stoffen verhogen. Zo is er de Advanced Absorption Technology (AAT), ontwikkeld door AvoRe NV. Met die technologie worden ongewenste componenten geabsorbeerd door een herbruikbare drager. Daarna kunnen de componenten opgeconcentreerd worden om af te voeren of opnieuw te gebruiken. Ook passen we Advanced Oxidation Processing (AOP) toe. De knowhow daarvoor halen we bij PETLab, het Leuvens lab voor proces- en leefmilieutechnologie van de KU Leuven. Bij AOP worden de componenten geoxideerd: een effectieve manier om complexe structuren af te breken. Daardoor zijn ze gemakkelijker biodegradeerbaar en hoeven ze niet meer verbrand te worden. We kunnen ook verschillende technologieën combineren om de best mogelijke oplossing te vinden voor een nevenstroom.”

“Daarnaast vragen meer en meer bedrijven ons om bepaalde componenten, zoals metalen, uit de afvalwaterstromen te recupereren. Vaak kunnen die als grondstof dienen voor andere bedrijven, zoals zinkproducenten. Zo helpen we om de kringloop van waardevolle componenten te sluiten.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.