Plus Nieuw model helpt steden om droogte en overstromingen te voorkomen

Vlaamse steden krijgen niet alleen te maken met droogte maar ook met overstromingen. Onderzoeker Nahad Helmi van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelde een model dat steden helpt om kleinschalige voorzorgsmaatregelen te nemen om het probleem van aanhoudende droogte en wateroverlast te verhelpen.

Sarah Verhaegen | 9 juni 2020
Stad Onder Water Copyright Jan Helebrant Via Pixabay
Verwacht wordt dat Vlaamse steden de komende jaren meer en meer te maken gaan krijgen met wateroverlast en periodes van aanhoudende droogte.

Het nieuwe model heet WETSPA-Urban (Water and Energy Transfer between Soil, Plants and Atmosphere) en werd ontwikkeld binnen de onderzoeksgroep hydrologie van de VUB. Het model is specifiek voor steden bedoeld. Daar is immers vaak weinig onbebouwde oppervlakte. Bij wateroverlast kan het water nergens heen. Omgekeerd kan het ook niet opgevangen worden om het in te zetten in periodes van aanhoudende droogte. Het WETSPA-Urban model speelt in op die verschillende uitdagingen.

Hoe werkt het model?

Het model combineert beschikbare gegevens over natuurlijke afstroming met simulaties van stedelijke afwatering voor riolen en een gedetailleerd infiltratiemodel. Op basis van die gegevens, genereert de tool aanbevelingen voor mogelijke voorzorgsmaatregelen, zoals meer groene ruimte, en lokaliseert die ook op de kaart.

‘Low impact development’

Het gaat om lokale en soms kleinschalige landschappelijke ingrepen, ‘low impact development’. Denk aan groendaken, regentuinen, groene straten. Het model helpt vooral om juiste locaties aan te duiden voor dit soort groene infrastructuur, waardoor meer water kan infiltreren of gestockeerd worden. Op die manier kan het model ondersteuning bieden aan waterkwaliteitsbeheer, overstromingsplanning of droogteplanning. Als kers op de taart bieden dit soort ‘natuurlijke’ oplossingen ook voordelen voor inwoners van steden. Zo kunnen bijvoorbeeld de hitte-eilanden tijdens onze droge zomers gereduceerd worden.

Brusselse testcase

Helmi heeft het model ook in de praktijk gezet, op de Roodebeek in het Brussels Gewest. De onderzoeker paste een aantal kleinschalige ingrepen toe op 16 procent van het Roodebeek-deelstroomgebied, een van de meest geürbaniseerde gebieden in het Woluwe-deelstroomgebied. Helmi concludeerde dat het overstromingsrisico daar met 85 procent verminderd kan worden. Het model toonde ook aan dat de aanleg van sommige groene straten niet altijd het gewenste effect heeft, omdat ze op een verkeerde plaats zijn aangelegd. Met het model kunnen steden ervoor zorgen dat ze op de juiste locatie worden aangelegd, of kunnen ze andere prioriteiten vooropstellen die een grotere impact hebben.

Het onderzoek wordt nu verder gezet in de vorm van een innovatiemandaat (VLAIO). Binnen dat kader gaat de onderzoeksgroep hydrologie van de VUB samenwerken met Aquafin, rond een nieuwe testcase in Tervuren. Aquafin heeft expertise op dit vlak, en experimenteert bijvoorbeeld met een oplossing voor klimaatrobuuste wegen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.