Plus Nieuw membraan moet medicijnresten uit afvalwater filteren

Enkele vooraanstaande Nederlandse waterpartners werken samen aan de ontwikkeling van een nieuw membraan, dat moet helpen om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren. Nu zijn waterzuiveringsstations daar vaak niet voor uitgerust.

Fran Herpelinck | 16 september 2019
Sewage Plant 2224933 1920

Medicijnresten in afvalwater zijn wereldwijd een groeiend probleem. Omdat waterzuiveringsstations haast nergens uitgerust zijn met filters die de micropolluenten van medicijnen uit het water kunnen filteren, zijn de resten een hardnekkige vorm van watervervuiling die tot een verslechtering van de waterkwaliteit kunnen leiden. Hoe de resten in het water terechtkomen? De ongeveer 12.000 geneesmiddelen die in West-Europa in omloop zijn, bevatten in totaal 850 verschillende actieve stoffen. Het menselijk lichaam neemt niet al die stoffen op, bij het plassen stromen tal van die stoffen via het riool naar de waterzuiveringsstations. Op die manier komen ze deels ook in het oppervlaktewater en het leefmilieu terecht.

Fijnmazig membraan

Onder impuls van de universiteiten van Twente en Wageningen willen enkele Nederlandse waterspecialisten nieuwe technologie ontwikkelen om alle mogelijke medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren. Het gaat om onder meer om de Nederlandse waterschappen (waterbeheerders, red.), twee kenniscentra en enkele gespecialiseerde bedrijven. De partners mikken in de eerste plaats op een nieuw, fijnmazig membraan, dat schadelijke organische verontreinigingen efficiënter en vollediger uit het water haalt. Via de waterschappen wordt vervolgens een pilootproject opgestart.

Hardnekkige cortisone

Ook in Vlaanderen is er nood aan goedkopere, efficiëntere technieken om het afvalwater na een standaardzuivering extra te behandelen op medicijnresten. In 2017 bracht waterzuiveraar Aquafin samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de impact in kaart. Opvallend: hoewel waterzuiveringsstations in Vlaanderen daar niet specifiek op voorzien zijn, werden stoffen die een hormoonverstorende werking hebben door de huidige filters wel volledig uit het afvalwater gezuiverd. Enkel cortisoneverbindingen worden niet afgebroken.

Dure nabehandeling

Aquafin mikt op verschillende pistes om ook die laatste micropolluenten te kunnen verwijderen. Eén optie is het afvalwater van ziekenhuizen en woonzorgcentra, die hogere concentraties aan medicijnresten vertonen, apart op te vangen en te zuiveren. Een andere mogelijkheid is de standaardzuivering in de stations uitbreiden en het water ook met actieve kool of ozon behandelen. Alleen is het prijskaartje daarbij niet min: de extra kost van de nazuivering zou 5 tot 30 eurocent per kubieke meter water bedragen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.