Plus Mobiele container zuivert complex afvalwater van chemische industrie

Steeds meer chemische bedrijven opteren voor een doorgedreven hergebruik van hun afvalwater. Alleen zijn sommige reststromen, zoals condenswater, moeilijk op een conventionele manier te zuiveren. Via een mobiele waterzuiveringsinstallatie zocht én vond IMPROVED, een Belgisch-Nederlandse samenwerking, een innovatieve oplossing.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine december 2019
Fran Herpelinck | 3 december 2019
Improved Basf
Het team van IMPROVED tijdens een workshop bij chemiebedrijf BASF in Antwerpen.

Zo eenvoudig als je op Google Street View virtueel door je eigen straat scrolt, wandel je via de website van IMPROVED rond in hun state-of-the-artwaterzuiveringsinstallatie. Je krijgt een rondleiding in twee omgebouwde zeecontainers, die gevuld zijn met technieken om afvalwater van bedrijven te zuiveren. Het geeft een mooi beeld van de werkelijke installatie, die het resultaat is van een Europese Interreg-samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse academici en bedrijven.

Marjolein Vanoppen van de UGent: “In de containers bouwden we zeven technieken voor fysicochemische zuivering, waarmee we vervuilde deeltjes uit industrieel afvalwater opvangen. We werken zowel met klassieke membranen (die onder druk van het water deeltjes uit water zuiveren, red.) als met innovatieve technieken. Elektrodialyse bijvoorbeeld, waarbij vervuilende zouten door elektrische stroom verwijderd worden, en membraandestillatie, waarbij water in gasvorm gezuiverd wordt. De hele installatie is computergestuurd en helpt ons om flexibel te schakelen tussen technieken en om de waterkwaliteit te monitoren.”

Vervuilde stoom

De voorbije drie jaar streek de waterzuiveringsinstallatie neer bij drie klinkende namen uit de chemische sector: bij BASF in de Antwerpse haven, bij kunstmestproducent Yara in Sluiskil (Terneuzen) en bij Dow Chemical, het op één na grootste chemiebedrijf ter wereld, in hun vestiging in Terneuzen. Het doel: de bedrijven in enkele maanden tijd helpen inschatten hoe ze via de doorgedreven zuivering van afvalwater nog beter gebruik kunnen maken van alternatieve waterbronnen én wat de kwaliteit is van dat gezuiverde afvalwater.

IMPROVED mikt in de eerste plaats op moeilijk te zuiveren afvalstromen, die bedrijven bij een gebrek aan expertise of infrastructuur nog vaak links laten liggen. Bij zowel BASF, Yara als Dow werd bijvoorbeeld een specifiek soort condenswater voor het eerst gezuiverd voor hergebruik. Vanoppen: “In chemische processen wordt vaak met stoom gewerkt, bijvoorbeeld om energie op te wekken. Tijdens het proces komt die stoom soms in contact met chemische producten, zoals organische stoffen of alcoholen. Eens gecondenseerd, is het lastig om die stoffen met klassieke membranen te verwijderen. Met onze installatie kunnen we in principe alle types afvalwater zuiveren, maar ze bewijst dus vooral haar nut voor heel specifieke stromen, zoals dit erg vervuilde condenswater.”

“Bij chemiereus Dow bijvoorbeeld wordt nu al tot 80 procent van het water gezuiverd en hergebruikt. Voor de overige 20 procent, die complexer vervuild is, hebben we voor hen een oplossing getest Bij kunstmestproducent Yara kwamen we erachter dat ze met onze technieken ammoniumnitraat – een belangrijke grondstof voor kunstmest – uit het condenswater kunnen zuiveren om het opnieuw als grondstof in te zetten.”

Kwaliteit

Ook de kwaliteit van de gezuiverde reststroom was een aandachtspunt. “Zo bekeken we wat het effect is van het gezuiverde afvalwater op de chemische processen: verlopen bepaalde reacties lichtjes anders omdat het water eerst gezuiverd werd? Om dat na te gaan, voerden we grondige simulaties uit over de samenstelling van het water. Een gewijzigde samenstelling kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de microbiologie in het water of de mate waarin het water mogelijk bijtend, corrosief is. Ook in de petrochemische industrie, waar in ‘stoomkrakers’ heel wat water gebruikt wordt om petroleum te verhitten, is dat aspect bijzonder belangrijk”, aldus Vanoppen.

Niet alleen afvalwater, ook andere waterstromen werden in het mobiele testcentrum van IMPROVED onder de loep genomen. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar BASF het oppompen van grondwater wil afbouwen en overschakelt op oppervlaktewater uit het waterrijke natuurgebied De Biesbosch, nabij Dordrecht.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.