Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in project om water te besparen

Ruim 50 bedrijven uit de chemie en life sciences starten met een project om na te gaan hoe ze nog meer water kunnen besparen en hergebruiken. Met dit ‘Lerend Netwerk Water’ wil sectorfederatie essenscia vlaanderen ondernemingen intensief begeleiden. Tegen september volgend jaar wil de sector met een concreet engagement voor waterbesparing komen.

Inès Aoun | 18 september 2020
Water 321524 960 720

Bedrijven in de sector van de chemie en life sciences hebben volgens essenscia Vlaanderen tussen 2007 en 2017 hun verbruik van drink- en grondwater per productievolume met 35 procent teruggedrongen. Zelfs met die forse vermindering is de sector – met een jaarlijks verbruik van 907 miljoen kubieke meter - nog steeds een belangrijke industriële watergebruiker.

Engagement

Daarom start sectorfederatie essenscia Vlaanderen met een ‘Lerend Netwerk Water’. Onder begeleiding van ingenieursbureau Sweco zullen bedrijven actieplannen opstellen voor waterbesparing en circulair watergebruik. Deelnemende bedrijven voeren ook een wateraudit uit die het besparingspotentieel op korte en lange termijn in kaart brengt. Bovendien kunnen ze leren van de goede praktijkvoorbeelden van sectorgenoten. Dit moet tegen september 2021 leiden tot een concreet sectorengagement met streefdoelen voor waterbesparing.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen: “De droogteproblematiek van de voorbije jaren maakt duidelijk dat elke druppel telt. Voor de chemie- en farmasector is water een cruciale schakel in het productieproces (zie kader hieronder, red.). Mogelijke watertekorten zouden dan ook verregaande economische en financiële gevolgen hebben. De sector doet daarom al jaren inspanningen om het gebruik van drink- en grondwater fors terug te dringen.” Het engagement past ook in de Blue Deal van de Vlaamse Regering rond circulair watergebruik.

Waarvoor gebruikt de chemiesector water ?

  • als koelwater: om de veiligheid van industriële processen te garanderen. Daarvoor wordt voornamelijk oppervlaktewater gebruikt, bijvoorbeeld uit rivieren. Nadien wordt het koelwater opnieuw geloosd.
  • als grondstof, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, verven, ontsmettingsproducten, schoonmaakmiddelen of cosmetica.

De verhouding is volgens essenscia Vlaanderen als volgt: de sector gebruikt 90 procent oppervlaktewater en 6 procent drinkwater.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!