Luchtbellen tegen geluidsoverlast

Door scheepvaart en bouwwerken op zee neemt de geluidsoverlast onder water toe. Een luchtbellengordijn biedt een mogelijke oplossing om het leven in zee af te schermen van lawaai afkomstig van constructiewerken.

Saar Van Acker | 22 mei 2023
Bellengordijn Vineyard Wind
Vineyard Wind

Zeevervuiling gaat verder dan de aanwezigheid van plastic en afvalstoffen. Er is ook heel wat geluidsoverlast onder water. In de voorbije 60 jaar zijn de geluidsniveaus onder water verdubbeld, en dat wreekt zich op het zeeleven.

Zo zijn dolfijnen en walvissen afhankelijk van echolocatie; geluidsgolven die ze uitzenden om hun omgeving te herkennen. Het geluid dat samengaat met de zeevaart en de constructie van allerhande projecten in het water zorgt er dus voor dat zij het moeilijker krijgen om eten te vinden, te communiceren, te navigeren, zich voort te planten, en gevaar te ontwijken. Volgens het WWF kan het geluid in sommige gevallen zelfs leiden tot fysieke schade zoals (tijdelijk) gehoorverlies voor de dieren.

Maatregelen

De International Maritime Organization (IMO) stelde in 2014 al richtlijnen op om de impact van onderwatergeluid te minimaliseren. Hoewel die begin 2023 een update kregen, blijven ze voorlopig vrijwillig. Binnen de Europese Unie bleven concrete acties evenzeer uit. Tegen 2020 moesten de deelstaten een goede milieutoestand bereiken voor het deel van de zee dat zich in hun rechtsgebied bevindt. Omdat die goede toestand niet werd behaald voor de geluidsvervuiling, stelde de EU eind 2022 nieuwe geluidslimieten op. Zo mag maximaal 20% van een mariene habitat worden blootgesteld aan continu onderwatergeluid.

Er zijn verschillende opties om de geluidsoverlast onder water te minimaliseren. Elektrische scheepvaart is bijvoorbeeld stiller dan de klassieke scheepvaart, en drijvende windmolenparken bieden een geluidsarmere manier om hernieuwbare energie op te wekken. Maar niet alle geluid kan aan de bron vermeden worden, vooral als het gaat over de opbouw van grote kunstwerken.

Luchtbellengordijn

Dan kan het Mega Bubble Curtain System (MBCS) een oplossing bieden: een barrière van luchtbellen die het geluid absorberen en dempen. Een of meerdere buizen omcirkelen de locatie waar men, bijvoorbeeld, een nieuw windmolenpark bouwt. Uit die buizen stijgen kleine luchtbellen op. Afhankelijk van externe factoren zoals de windkracht en de diepte van het water kan één ring resulteren in een geluidsdemping van 15 dB, en werd met twee ringen al een vermindering van 18 dB bereikt.

In de Noordzee werd het Bubble Curtain System voor het eerst ingezet in 2008, in de VS wordt het systeem nu voor het eerst gebruikt bij de constructie van een nieuw offshore windproject ter hoogte van het eiland Martha’s Vineyard (Massachussets). Daarvoor ging de projectbeheerder, Vineyard Wind, een samenwerking aan met ThayerMahan, een Amerikaans bedrijf dat zich onder andere specialiseert in akoestische mitigatie.

Bron: Euronews.com, Highnorthnews.com, Environment.ec.europa.eu, Hydrotechnick-luebeck.de, Vineyardwind.com

SDG

Leven in het water

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!