Kan gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie de gewassen redden?

Als het zoals nu al eventjes niet meer heeft geregend, worden we eraan herinnerd dat we weer voor een kurkdroge zomer staan. De landbouw, een grote waterverbruiker, moet dan toezien hoe hun gewassen verdrogen omdat er niet voldoende water is voor iedereen. Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, Aquafin en VUB onderzoeken of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie soelaas kan bieden.

Inès Aoun | 27 april 2021
Hetgezuiverdeafvalwaterwordtgeloosdinbeekofrivier
Het gezuiverde afvalwater wordt nu nog vaak geloosd in beken.

Aquafin biedt sinds 2017 gezuiverd afvalwater aan aan landbouwers. Die kunnen het dan komen ophalen bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt. Samen met de Bodemkunstige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en de onderzoeksgroep hydrologie van de Vrije Universiteit Brussel test Aquafin nu nog een stapje verder.

Subirrigatiesysteem Aquafin

Omgekeerde drainage

In Molenbeersel (in het Limburgse Kinrooi) bouwen de projectpartners van ‘Subirri’ een pilootsite voor subirrigatie naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Subirrigatie is een relatief eenvoudige techniek waarbij water in de bodem van een perceel wordt gebracht via een ondergronds infiltrerend buizennetwerk. Het is een drainagesysteem waarvan de werking wordt omgedraaid. Het water wordt in de drains geleid en infiltreert in de bodem via de openingen in de drains. De bodem wordt natter en het grondwaterpeil stijgt. Op die manier krijgen de gewassen voldoende vocht, wat de oogst ten goede moet komen.

In het onderzoek wordt onder andere nagegaan wat de impact is op het grondwaterpeil en het waterpeil in de waterlopen en wat de impact is op de bodem. Het ‘Subirri’-project loopt nog tot eind februari 2023.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!