Internationaal Energieagentschap: nieuwe fossiele projecten kunnen niet meer

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden tegen 2050 is nog altijd mogelijk, stelt een toonaangevend rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Maar veel marge is er niet, en er mogen geen nieuwe fossiele projecten meer worden opgestart.

18 mei 2021
Zonnepanelen

In het omvangrijke rapport “Net Zero by 2050” komt het agentschap tot de conclusie dat de klimaatverandering nog onder de 1,5 graden kan worden gehouden. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen tot nul worden herleid tegen 2050, en het IEA beschrijft uitgebreid wat landen daarvoor moeten doen, inclusief meer dan vierhonderd mogelijke ingrepen en beleidsmaatregelen.

De sleutelwoorden zijn ambitie en snelheid: landen moeten dit decennium nog ambitieuze maatregelen durven nemen. Daarmee pakken ze niet enkel de klimaatverandering aan, zegt het IEA, maar redden ze ook levens door betere luchtkwaliteit en creëren ze miljoenen banen.

“Het rapport toont dat de kans nog niet verkeken is en welke acties snel genomen moeten worden”, zegt IEA-directeur Fatih Birol. “De schaal en de snelheid die nodig zijn om die formidabele doelstelling te bereiken zijn misschien wel de grootste uitdaging ooit voor de mensheid. De transitie brengt een historische investeringsgolf in hernieuwbare energie met zich mee die miljoenen nieuwe banen oplevert en de economische groei aanzwengelt. Daarvoor is een sterke en geloofwaardig beleid nodig van alle regeringen, gesteund door veel meer internationale samenwerking.”

Geen nieuwe fossiele projecten

Vooral opvallend is dat het IEA voor het eerst erkent dat alle nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen onmiddellijk moeten worden stopgezet. Daarop wordt al jaren gehamerd door klimaatorganisaties.

“Dat het meest invloedrijke energieagentschap ter wereld de urgentie en de noodzaak inziet van onmiddellijke maatregelen in dit kritieke decennium, is enorm veelbetekenend”, zegt Tasneem Essop van Climate Action Network. “Het rapport toont landen, de fossiele brandstofindustrie en investeerders over de hele wereld dat het nu tijd is om een einde te maken aan business-as-usual.”

Minder enthousiast is het netwerk over het belang dat IEA blijft hechten aan kernenergie: het agentschap gaat uit van een verdubbeling tegen 2050. Ook het belang dat wordt toegekend aan controversiële en soms nog te ontwikkelen technologieën zoals de opvang van CO2-uitstoot krijgen kritiek.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!