Plus Europese Rekenkamer: "EU dreigt eigen recyclagedoelen voor plastics te missen"

De EU-lidstaten moeten veel meer inzetten op recyclage. Alleen zo kan de EU haar doelstellingen voor 2025 en 2030 nog halen. Dat zegt de Europese Rekenkamer.

Inès Aoun | 8 oktober 2020
Plastic Bottles 115071 1920

Verpakkingen vormen nu al het grootste deel van het plastic afval in de EU (61 procent), en elke Europeaan werpt jaarlijks 32 kilogram aan plastic verpakkingen weg. Zo'n 41 procent van dat afval wordt momenteel gerecycleerd. Europa stelde zichzelf in 2018 tot doel om tegen 2025 ten minste de helft van de plastic verpakkingen te recycleren. Tegen 2030 moet 55 procent van de verpakkingen gerecycleerd worden en moet alle verpakkingsmateriaal herbruikbaar of recycleerbaar zijn.

Afvalberg neemt toe

Maar om die deadlines te halen zullen de lidstaten een flink tandje moeten bijsteken, zeggen controleurs van de Europese Rekenkamer (ERK). Verschillende factoren zullen de afvalberg immers eerder doen toenemen dan krimpen. Zo zijn nog heel wat landen afhankelijk van recyclage in landen buiten Europa, maar plastic afval uitvoeren wordt veel moeilijker onder nieuwe Europese regels. België is een van de landen die het meeste kunststofafval naar landen buiten de EU vervoert, maar anderzijds importeren we ook veel kunststofafval.

Daarnaast zullen de strengere regels voor de rapportering van afvalverwerking de officiële recyclagecijfers in de EU eerder doen dalen dan stijgen. Volgens schattingen van het bedrijfsleven zou dat neerkomen daling van 41 procent naar 29 - 32 procent. Ook de impact van de coronacrisis is groot: we gebruiken opnieuw meer wegwerpplastic en verpakkingen.

Grootschalige investeringen in recyclage

De hoeveelheid gerecycleerd verpakkingsafval van kunststof in de EU moet tegen 2030 bijna verdubbelen, zeggen de controleurs. Ze benadrukken dat daarvoor ingrijpend gecoördineerd optreden nodig is. “Om haar nieuwe recyclingstreefdoelen voor kunststofverpakkingen te halen moet de EU de huidige situatie, waarbij we meer verbranden dan recyclen, omkeren. Dit is een enorme uitdaging”, zegt Samo Jereb van de Europese Rekenkamer. In het rapport pleit het Rekenhof voor grootschalige investeringen in Europese recyclagecapaciteit, wil de EU alsnog haar ambitieuze doelstellingen tegen 2025 halen.

Gebeurt dat niet, dan dreigt de milieucriminaliteit toe te nemen, stelt de Rekenkamer, inclusief illegale export en afvalcriminaliteit. “Met haar nieuwe aanpak heeft de EU de mogelijkheid om een pioniersvoordeel te behalen en haar positie als wereldleider op het gebied van recyclage van kunststofverpakkingen te versterken”, stelt het Rekenhof. “Gezien de uitdagingen die moeten worden overwonnen en lacunes die moeten worden gedicht, halen de EU-lidstaten de nieuwe streefdoelen echter mogelijk niet.”

Raadpleeg het rapport van het Europese Rekenhof

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.