Plus Europa’s plan om onafhankelijk te worden van Russisch gas

De aanhoudende hoge energieprijzen en de Russische invasie van Oekraïne hebben de Europese Commissie ertoe aangezet onze gasvoorziening te herbekijken. Met het REPowerEU wil de EU voor het einde van het jaar de vraag naar Russisch gas met twee derde doen dalen.

Inès Aoun | 9 maart 2022
Smoke G45F52F3E3 1920

Hoe afhankelijk zijn we eigenlijk van Rusland voor onze fossiele brandstoffen? Heel erg, zo blijkt uit cijfers. 45 procent van al onze gasimport komt van daar. Ook voor ruwe olie (27 procent) en steenkool (46 procent) zijn ze de grootste. Daar wil de EU nu verandering in brengen.

LNG uit Qatar en hernieuwbaar waterstof

Het REPowerEU-plan is gestoeld op twee pijlers: meer import uit andere landen en meer productie en invoer van biomethaan en hernieuwbare waterstof. De EU wil LNG afnemen uit Qatar of de VS en gas uit Azerbeidzjan of Algerije vervoeren via pijpleidingen.

Voor biomethaan rekent het plan op een productie van 35 miljard kubieke meter tegen 2030, een verdubbeling van de huidige ambitie. Lidstaten zullen aangespoord worden om in hun nationale strategieën voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid geld vrij te maken voor de productie van duurzame biomassa (zie kader).

Voor hernieuwbare waterstof mikt Europa op een extra 15 miljoen ton. 10 miljoen ton zal geïmporteerd moeten worden, de rest komt uit Europa zelf. Waterstof op basis van nucleaire energie (roze waterstof) vormt voor de EU een alternatief voor aardgas. Verder belooft de EU om de ‘Important Projects of Common European Interest’-procedure voor waterstof voor de zomer af te handelen. Er moet namelijk bekeken worden of de staatssteun voor die projecten verenigbaar is met de interne markt (anders gezegd: of de staatssteun de handel tussen de lidstaten niet verstoort). Europa zal ook proefprojecten steunen zoals het Mediterranean Green Hydrogen Partnership.

Gasvoorraden aanvullen tot 90 procent

Daarnaast wil de EU de hoge energieprijzen aanpakken, een fenomeen dat al enkele maanden aansleept en dat – door de oorlog – er zeker niet op zal verbeteren. In oktober kwam de EU al met een eerste set aan maatregelen, die nu worden uitgebreid. Zo mogen lidstaten de energieprijzen reguleren voor kwetsbare consumenten en inkomsten uit hoge winsten in de energiesector en de handel in emissierechten herverdelen onder consumenten. De lidstaten kunnen ook op korte termijn staatssteun geven aan bedrijven die problemen ondervinden door de hoge energieprijzen. Ten slotte wil de EU tegen april een plan klaar hebben om de gasvoorraden elk jaar tegen 1 oktober voor 90 procent aan te vullen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.