Plus “Eindelijk een aanpak die lucht, water en bodem integreert”

De Europese Commissie klopt overuren. Om de twee à drie maanden komt ze met een nieuwe strategie in het kader van de Green Deal. Op het actieplan ‘zero pollution’ is het nog wachten tot deze maand. Bernard De Potter, administrateur-generaal bij de Vlaamse Milieumaatschappij, licht alvast een tipje van de sluier op.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine april 2021
Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Green Deal
Inès Aoun | 19 april 2021
Vervuiling
Illustration by freepik storyset

Wat kunnen we verwachten van het actieplan tegen verontreiniging?

Bernard De Potter: “Er is nog weinig geweten over de exacte inhoud. Wat wel al vaststaat, is dat de Europese Commissie voor een trendbreuk zorgt door verontreiniging geïntegreerd aan te pakken. Zo heeft het actieplan aandacht voor water-, lucht-én bodemverontreiniging. Dat is opmerkelijk, want Europa heeft tot op vandaag geen bodembeleid. Elke poging om een kaderrichtlijn op te stellen, werd in het verleden geblokkeerd door enkele landen die vinden dat dat een territoriale kwestie is. Met dit actieplan probeert de Europese Commissie het onderwerp opnieuw aan te snijden.”

Luchtverontreiniging komt in de bodem en het water terecht, zoiets kan je dus niet los van elkaar blijven zien. En het stopt niet aan de grens. Door de striktere stikstofnormen in Nederland verhuizen veel pluimveebedrijven naar het noorden van de Kempen. Maar via de lucht waait die stikstof toch weer Nederland in. Die materie zou dus ook Europees geregeld moeten worden.”

Digitalisering en artificiële intelligentie

Zijn er nog zaken die de Europese Commissie anders wil aanpakken?

“De manier van monitoren zal grondig veranderen. Nu meten we alles tot in de kleinste details. We meten het nitraatgehalte van het oppervlaktewater, analyseren de kwaliteit ervan en controleren specifieke parameters in het grondwater. We gaan altijd na of de meetresultaten de wettelijke drempels niet overschrijden. Voor sommige nieuwe stoffen zijn echter geen grenswaarden bepaald. We weten immers niet welke impact bepaalde stoffen, waaronder microplastics, hormoonverstoorders en pesticides, op mens en milieu hebben.”

“Het heeft dus geen zin om alle types van hormoonverstoorders apart te monitoren, we moeten het geheel opvolgen. Zo meten we bijvoorbeeld nu al de accumulatie van die stoffen in vissen en observeren we of de vispopulatie afneemt. In de toekomst zullen we nog meer op die manier meten. Daarbij zal de kruisbestuiving tussen digitalisering en milieu steeds belangrijker worden. We zullen data in real time en 24 uur op 24 opvolgen en analyseren met artificiële intelligentie.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.