Partnerinterview

Ecobeton water technologies ontwerpt klimaatadaptief fietspad

Ons land telt 7.700 kilometer fietspaden. Volgens ecobeton water technologies kunnen we die beter benutten door ze aan te passen aan de klimaatverandering. CEO Luc Vandebeek: “We ontwikkelden een technologie die het afstromend regenwater buffert en dus blanke straten helpt te voorkomen.”

Inès Aoun | 26 april 2022
Easypath 3
De prefabbetonnen fietspaden van ecobeton water technologies.
©ecobeton water technologies

De Vlaamse Regering wil dat we meer fietsen. Niet alleen om ons te ontspannen, zoals zovelen tijdens de pandemie hebben gedaan, maar ook om van en naar het werk te gaan of inkopen te doen. Het aandeel van het fietsvervoer in functionele verplaatsingen moet tegen 2025 stijgen met 20 procent. Maar meer fietsers betekent meer fietspaden aanleggen en dus meer verharding.

10 liter per seconde

Voor dat vraagstuk biedt het Truiense bedrijf ecobeton water technologies een antwoord. CEO Luc Vandebeek: “De speciale hemelwaterbuffer die we onder het fietspad installeren, kan zelfs de piekbuien opvangen die eens in de twintig jaar voorbijkomen. In de buffer wordt het water gefilterd. Daarna kan het infiltreren in de bodem via de infiltratievoorzieningen uit waterdoorlaatbaar beton.” En als infiltreren niet mogelijk is, is er nog de debietremmer, die het water vertraagd naar de riolering of de beek in de buurt afvoert. “Het systeem kan debieten aan van maximaal 10 liter per seconde per hectare.”

Het klimaatadaptieve fietspad biedt een alternatief voor overstorten. Dat zijn openingen in gemengde rioleringsstelsels. Gemeenten leggen overstorten aan om te vermijden dat de inwoners van risicogebieden natte voeten krijgen. “Als de rioleringen het water niet meer kunnen slikken, voert de overstort het overtollige afval- en regenwater af.” Dat komt dan terecht in het oppervlaktewater. De impact hiervan op de aquatische ecosystemen is groot. Door onze technologie moeten overstorten minder snel in actie komen.”

Climatepath 2
Het klimaatadaptieve fietspad met buffer.
©ecobeton water technologies

Zestig jaar rijplezier

Tanks die regenwater bufferen, zuiveren en laten insijpelen in de bodem zijn niet nieuw. Al sinds 2017 biedt ecobeton water technologies ze aan als oplossing op bedrijventerreinen. Nu wil het deze tanks integreren in fiets- en voetpaden. “Een Nederlandse firma ontwikkelde twintig jaar geleden fiets- en voetpaden uit prefabbeton, die ondertussen uitvoerig werden getest. We willen die nu in België lanceren in combinatie met onze eigen technologie.”

De meeste fietspaden in ons land bestaan nog uit asfalt. Heel wat wegenbouwers denken dat die van beton minder comfortabel zijn. “Maar dat klopt niet. Het OCW, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, oordeelde dat onze fietspaden even comfortabel rijden als die van nieuw asfalt. Zelfs na tien jaar behouden ze hetzelfde comfort terwijl asfalt dan al ouderdomsverschijnselen vertoont en meestal een eerste onderhoud behoeft. Dat zien we in Nederland waar fietspaden liggen van meer dan tien jaar oud. Onze oplossingen zijn ontworpen voor een levensduur van zestig jaar. Bovendien groeien boomwortels er niet in maar onderdoor.”

"Ons systeem maakt het ook mogelijk om zo’n 150 meter in één dag te leggen."

Luc Vandebeek (ecobeton water technologies)

Slimme snufjes

De fietspaden kunnen snel en ingenieus aangelegd worden. Luc Vandebeek: “De afzonderlijke prefabbetonplaten zijn met elkaar verbonden met een wig. Als er een probleem is met een nutsleiding kan de plaat in tien minuten weggenomen worden. Een stuk fietspad volledig opbreken, hoeft dan niet meer. Het systeem maakt het ook mogelijk om zo’n 150 meter in één dag te leggen, en daar kan meteen op gereden worden. De installatie van de regenwaterbuffer duurt wel wat langer, want daarvoor moeten we graven tot een diepte van 1 meter.”

In prefabbetonnen fietspaden kan dit Truiense bedrijf heel wat snufjes stoppen. “We kunnen ze verwarmen met riothermie, met restwarmte uit het rioolwater, en dat maakt strooien in de winter overbodig. We kunnen ook zonnepanelen integreren. En op donkere stukken reflecterende elementen aanbrengen, waardoor de fietspaden alleen verlicht worden als er iemand over rijdt. Zo kunnen we de lichtvervuiling in natuurgebieden beperken.”

Vertrouwen winnen

Het klimaatadaptieve fietspad heeft dus heel wat duurzame voordelen. Maar hoe zit het met de CO2-emissies? Vandebeek: “Het klopt dat er bij de productie van cement veel CO2 wordt uitgestoten. Maar we moeten ook kijken naar het bredere plaatje. Onze producten hebben een levensduur van zestig jaar. Daardoor is de CO2-uitstoot op lange termijn minder groot dan die van bestaande alternatieven zoals asfalt. We zoeken zelf natuurlijk naar andere materialen die even sterk zijn als beton, maar het zal tijd vragen om daar het vertrouwen van de wegenbouwsector voor te winnen.”

Liggen er ondertussen al fietspaden uit prefabbeton met een regenwaterbuffer in Vlaanderen? “De oplossing is gloednieuw. De overheid en de verschillende opdrachtgevers zijn al overtuigd van het potentieel. In een volgende stap wordt een pilootproject opgestart waarbij de nodige informatie wordt verzameld. Zo kan deze nieuwe technologie opgenomen worden in het Vademecum Fietsvoorzieningen en het Standaardbestek 250 voor wegenbouw.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!