Plus Dit zijn de 5 grootste groeimarkten voor investeringen in schone energie

De meeste hoop voor de wereldwijde transitie naar koolstofarme energiebronnen en de strijd tegen de klimaatverandering is gevestigd op opkomende markten. Dat stelt BloombergNEF. De onderzoeksdienst ging na welke groeimarkten in 2018 het meeste kapitaal wisten aan te trekken voor projecten rond schone energie. Dit is de top 5.

Lien Moris | 23 januari 2020
Windpark in Chili
Windpark in de buurt van Canela, Chili. Chili zakte naar de tweede plaats in de ranking. De recente gebeurtenissen in het land doen wel vragen rijzen over de stabiliteit van de markt.
Edu3k (Wikimedia)

1. India

India – waar 81 van de 356 gigawatt aan productievermogen van hernieuwbare bronnen komt (uitgezonderd grote waterkrachtcentrales) – stootte Chili in 2018 van de troon. Die mooie prestatie heeft het land te danken aan overvloedige capaciteitsuitbreidingen en een erg ambitieus beleidskader. De regering heeft verkondigd dat tegen 2022 175 gigawatt

aan hernieuwbare energie geproduceerd moet worden, waarvan 100 gigawatt van zonne-installaties moet komen, 60 gigawatt van windparken en slechts 15 gigawatt van andere bronnen.

2. Chili

Chili zakt naar de tweede plaats, maar wist in 2018 nog altijd voldoende investeerders aan te trekken. Met haar natuurlijke rijkdommen barst het land dan ook van het potentieel. De regering heeft bovendien ambitieuze energiedoelen gesteld en zorgde voor een competitievere prijs van hernieuwbare energie.

Tegen 2050 mikt het land op 70 procent hernieuwbare energieproductie.Nu zijn wind- en zonne-energie goed voor 11 procent. Het lijkt nog een lange weg, maar vijf jaar geleden stond het land op dat vlak nog nergens volgens Bloomberg. De opwekking van elektriciteit op basis van steenkool wordt stapsgewijs stopgezet.

3. Brazilië

Brazilië is nog altijd de grootste energiemarkt in Latijns-Amerika, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 162 gigawatt in 2018. Een groot deel daarvan wordt geleverd door waterkrachtcentrales (65 procent). Maar elk jaar groeit het aandeel van andere hernieuwbare bronnen, tot 18 procent in 2018.

Tussen 2009 en 2018 trok het land bijna 56 miljard dollar aan voor schone energie-installaties. Brazilië pionierde ook met zogenaamde competitieve veilingen om contracten voor schone energie te sluiten.

4. China

Na jaren van onverstoorde groei in schone energie, werden in China essentiële beleidsmaatregelen aangepast en daalden de investeringen van 122 miljard dollar in 2017 naar 86 miljard in 2018. Er komt ook een einde aan de gulle feed-in-tarieven (de tarieven die energiemaatschappijen moeten betalen voor teruggeleverde stroom). Toch is er nog altijd een enorm potentieel voor hernieuwbare energie, meer zelfs dan in India, Chili en Brazilië. De capaciteit blijft aangroeien en netbeheerders nemen verschillende maatregelen om meer hernieuwbare bronnen op te nemen.

5. Kenia

Dankzij zijn uitgebreide waardeketen voor schone energie steeg Kenia naar de vijfde plaats. Het land tekende ook een nieuw record op in 2018: er werd liefst 1,4 miljard dollar geïnvesteerd in geothermie-, wind- en zonne-installaties. Nu draait het land voornamelijk op geothermie en grote waterkrachtcentrales.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.