Dit Mechelse milieubedrijf biedt waterzuivering als dienst aan

Pantarein Water ontwikkelt al twintig jaar totaaloplossingen voor industrieel afvalwater. Dat doen ze door te blijven innoveren. Zaakvoerder Piet De Langhe: “Circulair waterhergebruik is meer dan alleen de juiste zuiveringstechnologieën toepassen. Wij willen de hele watercyclus doorlichten en het pad effenen voor nieuwe businessmodellen.” Waterzuivering aanbieden als dienst bijvoorbeeld.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine december 2020
Inès Aoun en Katelijne Norga | 14 december 2020
Container Repeat

De kurkdroge zomers in Vlaanderen hebben iedereen nog eens met de neus op de feiten gedrukt: we moeten water beschouwen als een kostbaar goed en er spaarzamer mee omgaan. Meer en meer industriële bedrijven kijken daarom naar manieren om hun afvalwater te hergebruiken als proceswater. Maar dat is nog lang geen standaardpraktijk. Daarvoor moeten er nog drempels overwonnen worden op technologisch, economisch, beleidsmatig en maatschappelijk vlak.

Voedselveiligheid

Om een van de meest beloftevolle technologieën rond waterhergebruik te verfijnen, slaat Pantarein Water de handen in elkaar met drie voedingsbedrijven: Volys (producent van kip- en kalkoenproducten), Brouwerij Haacht en Citrique Belge (producent van citroenzuur). Speerpuntcluster Flanders’ Food steunt het RepEAT-project. CEO Piet De Langhe: “Voedingsbedrijven gebruiken erg veel water, dat in het kader van de voedselveiligheid aan zeer hoge kwaliteitseisen moet voldoen. Daarom vinden voedingsbedrijven het niet evident om hun afvalwater na zuivering te hergebruiken. In onze samenwerking met de voedingssector demonstreren wij hoe waterhergebruik wél veilig kan.”

Concreet gaan de partners in het proefproject aan de slag met omgekeerde osmose (reverse osmosis of RO), een bestaande technologie die ze finetunen op maat van de strenge eisen van de voedingsindustrie. “De RO-installatie zuivert het effluent van de waterzuiveringsinstallatie op tot drinkwaterkwaliteit, met behulp van membranen en een minimale hoeveelheid chemicaliën. Samen met onze partners bestuderen we welke voorbehandeling het meest geschikt is en welke add-on-technologieën kunnen leiden tot minder operationele kosten en een maximaal rendement.”

Water besparen

Het doel van het proefproject, dat nog tot eind 2021 loopt, is erg ambitieus. “We willen ervoor zorgen dat de voedingsbedrijven 65 tot 80 procent van hun afvalwater kunnen hergebruiken”, zegt De Langhe.

Gedurende het hele traject wordt de waterkwaliteit nauwlettend gemonitord. Om te verzekeren dat het gezuiverde afvalwater ook daadwerkelijk als proceswater mag worden gebruikt, overlegt Pantarein Water uitvoerig met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Die overheidsinstellingen leveren de vergunning voor het hergebruik van water af.

In onze samenwerking met de voedingssector demonstreren we hoe waterhergebruik wél veilig kan

Piet De Langhe (Pantarein Water)

Niet alleen hergebruik staat centraal in het project. “Dat is slechts een deel van de cirkel. Je moet het probleem ook bij de bron aanpakken, op de plaatsen waar het afvalwater ontstaat. We voeren daarom wateraudits uit om een volledig zicht te krijgen op de waterketen. We brengen in kaart hoe het water wordt behandeld en welke chemicaliën daar aan te pas komen. Zo weten we precies hoe het afvalwater is samengesteld en kunnen we onze zuiverings- en hergebruikinstallatie daarop afstemmen.”

Pantarein Water gaat bovendien na op welke manier de bedrijven water kunnen besparen. “Voedingsbedrijven gebruiken veel water om hun voedingsproducten en installaties meermaals schoon te maken. Door die reinigingsstappen te vereenvoudigen, kan vaak heel wat water bespaard worden, met hetzelfde resultaat.” Het Mechelse bedrijf biedt standaard aan zijn klanten aan om hun waterverbruik onder de loep te nemen. “Vroeger gingen weinig bedrijven daarop in. Nu vragen ze er zelf naar.”

Leasingformule

Steeds meer ondernemingen zijn overtuigd van het nut van waterhergebruik. Omdat water nu echt een waarde krijgt, willen bedrijven voor de realisatie van een waterzuiveringsinstallatie een beroep doen op experten. Maar niet iedereen kan zich een eigen waterzuiveringsinstallatie veroorloven. Pantarein Water biedt daarom een nieuwe formule aan waarbij ze de klant van begin tot eind ontzorgen. “We ontwerpen, bouwen, financieren en baten de installatie uit volgens het Design, Build, Finance and Operate-principe. Wij blijven daarbij eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie. De klant betaalt alleen voor het proceswater aan drinkwaterkwaliteit dat hij gebruikt. Vaak gaat het om totaalprojecten waar, naast waterhergebruik, ook de waterintake en de waterzuivering deel van uitmaken. We noemen dat ook wel water as a service.”

Volgens De Langhe zorgt zo’n as a service-businessmodel ervoor dat klanten spaarzamer omgaan met hun water. “Hoe meer ze verbruiken, hoe meer ze moeten betalen. En wij doen extra inspanningen om de allerbeste technieken toe te passen om de installatie zo goed mogelijk te laten renderen en zo duurzaam mogelijk te exploiteren. Het is een win-winsituatie.”

Industrieel water als totaalpakket

Pantarein Water staat bekend om zijn totaaloplossingen voor industrieel water. Alles gebeurt bovendien in-house: het bedrijf beschikt over een eigen lab en atelier en heeft zelfs een innovatieafdeling.

De impact van Pantarein Water is niet gering: de onderneming hielp al meer dan honderd bedrijven met hun waterzuivering en zuivert zo’n 4 miljoen kubieke meter water per jaar. Opvallend is dat Pantarein Water zijn services loskoppelt van bepaalde technologieën of processen. Piet De Langhe: “Een van onze sterktes is juist dat we verschillende types van zuivering aanbieden. We zijn niet getrouwd met een bepaald systeem. We bekijken welke oplossing onze klant nodig heeft.”

Dashboardrapport

“We kijken verder dan de bouw van een waterzuiveringsinstallatie”, zegt De Langhe. “We hebben een eigen laboratorium waar we stalen onderzoeken en haalbaarheidsstudies uitvoeren. Desgewenst kunnen we ook pilootinstallaties opstellen on-site bij de klant. Daarnaast volgen onze operatoren de zuiveringsinstallaties bij onze klanten nauwgezet op. Dat gebeurt voor een groot deel in real time vanop afstand. Maar als er zich een probleem voortdoet, komt er onmiddellijk een procesoperator of technieker langs.”

“Ontzorging staat bij ons centraal. Zo krijgen onze klanten geregeld een dashboardrapport waarin we de belangrijkste metingen samenvatten. We hebben ook een eigen magazijn met wisselstukken, zodat technische issues snel verholpen kunnen worden. Kortom, we bieden onze klanten een totaalpakket aan.”

State of the art

De circulaire economie vergt een vernieuwende aanpak en ook op dat vlak doet Pantarein Water zijn duit in het zakje. Het bedrijf neemt deel aan verschillende Vlaamse onderzoeksprogramma’s. Innovatief waterhergebruik staat daarbij steeds centraal.

Het merendeel van de klanten is gevestigd in België. Maar Pantarein Water heeft er al enkele uitstapjes naar Frankrijk en Denemarken opzitten. De Langhe: “Momenteel zijn we een state-of-the-art-installatie aan het bouwen voor Carlsberg in Denemarken. Daar zal tot 750.000 kubieke meter water per jaar gezuiverd worden. Er wordt ook 1 miljoen kubieke meter biogas omgezet tot groene warmte. En het grootste deel van het water wordt verder gezuiverd tot proceswater. De Champions League van de waterzuivering als het ware.”

Partnerinterview

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!