Decathlon gaat verder dan zonnepanelen op winkeldaken: “We willen ook buren laten profiteren van onze groene energie”

Eind 2018 lanceerde Decathlon een project waarbij burgers kunnen investeren in zonnepanelen op winkeldaken. De Franse sportketen doet in zijn Belgische vestigingen nog meer duurzaamheidsinspanningen: zo ligt ligt de focus op gelijke kansen voor m/v/x, sociaal kwetsbare groepen en andere culturen.

Fran Herpelinck | 11 mei 2020
Ontwerp Zonder Titel
Tegen 2026 wil Decathlon al zijn winkels en distributiecentra volledig op hernieuwbare energie laten draaien.

Decathlon maakte al ruim voor de introductie van de SDG’s, vijf jaar geleden, werk van duurzaam ondernemen. Die initiatieven worden sinds 2013 gedocumenteerd in een jaarlijks rapport. Daarin staat te lezen welke ambities werden waargemaakt en waar nog extra inspanningen nodig zijn. In 2016 werd duurzame ontwikkeling expliciet opgenomen in de strategische visie van het bedrijf.

De vraag naar de link tussen Decathlons projecten en de SDG’s is dan ook een beetje de vraag van de kip en het ei. Joeri Moons, Sustainable Development Leader bij Decathlon, legt uit: “Zowel op groepsniveau als op nationaal niveau maakten we analyses van de SDG’s en waar die al te zien zijn in onze bestaande projecten en initiatieven. Daaruit bleek ook meteen welke SDG’s we nog misten. Omdat we de SDG’s beschouwen als één en ondeelbaar houden we daar nu rekening mee bij het opzetten van nieuwe projecten.”

Dynamiek vanuit de winkels

Het is niet zo dat de bedrijfsleiding duurzaamheid bij Decathlon oplegt, integendeel. Joeri Moons: “Het gaat om een dynamiek die in de winkels ontstaat. Onze klanten verwachten steeds meer dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het idee leeft ook sterk bij onze medewerkers. De directie beslist op welke prioriteiten Decathlon zich moet concentreren om de klimaatdoelstellingen te halen en de SDG’s waar te maken, maar elke regio bepaalt daarna zich hoe ze die strategie invult op basis van de lokale mogelijkheden en de vragen die leven bij klanten en werknemers. Daarom zet het ene land meer in op het sluiten van kringlopen en ecoverpakkingen en het andere meer op opleiding en training, of op de verontreiniging van waterlopen.”

Als schakel tussen beide niveaus zijn er de Sustainable Development Leaders. Joeri Moons: “Deze leaders volgen voor elke SDG of groep van SDG’s binnen Decathlon op hoe we de SDG’s kunnen implementeren binnen het bedrijf. Zelf trek ik bijvoorbeeld aan de kar om alle landen mee te krijgen in de energietransitie. We bekijken regio per regio wat de mogelijkheden zijn op het vlak van hernieuwbare energie. Het doel is om tegen 2026 al onze winkels en distributiecentra wereldwijd volledig te laten draaien op hernieuwbare energie. We stellen twee belangrijke voorwaarden: het moet gaan om zonne-energie, windenergie of hydro-energie van kleine installaties. En de energie moet lokaal beschikbaar zijn.”

Gedeelde zonne-energie

In België bleken zonnepanelen een voor de hand liggende keuze. Joeri Moons: “Toen de Vlaamse overheid jaren geleden subsidies begon uit te reiken voor zonnepanelen, sprongen wij meteen op de kar. Maar we wilden ook onze klanten mee laten profiteren van onze groene energie. Dat leidde uiteindelijk tot het concept van zonnedelen zoals we het vandaag toepassen.”

Dat concept houdt in dat iedereen via een aandeel in een burgercoöperatie kan participeren in zonnedaken op de Decathlon-winkels in Roeselare, Turnhout en Maasmechelen. Het externe energiebedrijf GreenPulse zorgt voor het beheer van de zonneparken. In totaal gaat het om bijna 3000 zonnepanelen die samen stroom opwekken voor het equivalent van 220 gezinnen. “Op die manier slagen we er op de drie sites samen in om 268 ton CO2 te besparen”, zegt Moons.

Decathlon neemt de elektriciteit die het nodig heeft af tegen een voordelig tarief. De rest – ongeveer dertig procent – wordt geïnjecteerd in het net. En de aandeelhouders krijgen een interessant rendement op hun aandeel. “Maar eigenlijk willen we nog een stap verder gaan. We onderzoeken nu hoe we de energie die we opwekken op een betaalbare manier rechtstreeks tot bij onze buren kunnen brengen. Er lopen enkele proefprojecten in Brussel, in samenwerking met netbeheerder Sibelga. Als het resultaat positief is, willen we ze verder uitrollen.”

Gamma voor gelijkheid

Meer dan 1000 winkels in 31 landen wereldwijd, in Europa maar onder meer ook Singapore, Rusland, Mexico, India en Brazilië: het SDG-verhaal van Decathlon heeft een globale dynamiek. Wereldwijd zijn volgens de sportketen alle 17 SDG’s vervat in de duurzaamheidsstrategie. De accenten worden bepaald op landniveau. Is schoon water een cruciale uitdaging in India, dan is dat in West-Europa volgens Decathlon minder prangend.

In België is, naast hernieuwbare energie, gelijkheid bijvoorbeeld een belangrijk thema, legt de duurzaamheidsmanager uit. “Met gelijkheid mikken we zowel op de gelijkheid tussen man en vrouw (SDG 5, red.) als op gelijkheid tussen bevolkingsgroepen (SDG 10, red.). Zo hanteren we sinds enkele jaren een inclusief hr-beleid waarbij we gelijke kansen creëren voor m/v/x, sociaal kwetsbare groepen en andere culturen. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze winkel terechtkan. Een concreet voorbeeld: ook mensen met een beperking moeten comfortabel kunnen sporten, dus spelen we daar bij het productontwerp bewust op in. Een deel van ons gamma is daaraan aangepast. Voor de montage van bepaalde fietsen werken we ook samen met maatwerkbedrijven. Dat zien de klanten niet, maar voor ons heeft het een grote waarde. De SDG’s zijn voor ons een handig kader waaraan we nieuwe projecten als deze aftoetsen. Ze zorgen vooral intern voor een belangrijke, aanstekelijke dynamiek.”

SDG

Betaalbare en duurzame energie Ongelijkheid verminderen Gendergelijkheid

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!