Plus De toekomst voor zonne-energie staat al in de steigers

Als nieuwe installaties het groeitempo van de afgelopen vijf jaar volhouden, zitten we op schema voor de nodige capaciteit aan zonne-energie om CO2-neutraal te zijn tegen 2050. Investeringen in de toeleveringsketen gaan nu al voorbij dat niveau.

Koenraad Coel | 31 oktober 2022
Zonnepanelen Mariana Proenca Gxi Hw Hk Id Vs Unsplash

In het ‘Net Zero Scenario’ becijfert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hoe snel we verschillende vormen van groene technologie moeten uitbouwen om tegen 2050 wereldwijd CO2-neutraal te zijn. Zonne-energie moet daarvoor de jaarlijkse productie optrekken van ongeveer 1000 TWh nu, tot 7400 TWh in 2030. Als de sector elk jaar met een kwart groeit, haalt het die cijfers. Dat komt ruwweg overeen met de groei in de afgelopen vijf jaar. Het IEA verwacht dat er extra inspanningen nodig zijn om dat tempo vol te houden. Investeerders hebben die boodschap blijkbaar al ter harte genomen.

Hopen halfgeleiders

De data-analisten van BloombergNEF keken naar investeringen in de toeleveringsketen voor zonnepanelen om in te schatten hoe sterk de sector zal groeien. Vooral bij de productiecapaciteit van polykristallijn silicium, een veelgebruikte halfgeleider voor zonnepanelen, zijn er indrukwekkende cijfers in aantocht. Tegen 2025 zou de geplande en bestaande productiecapaciteit in totaal 2,5 miljoen ton bedragen. Dat is genoeg om elk jaar 940 gigawatt aan zonnepanelen te produceren, meer dan er nu in gebruik zijn over heel de wereld. De analisten berekenden dat als die panelen twintig procent van de tijd stroom zouden leveren, wat vrij courant is, ze 5,8 procent van het totale energieverbruik zouden leveren. Dat is elke twintig maanden evenveel nieuwe zonne-energie als alle 438 kerncentrales ter wereld samen produceren.

Die cijfers zijn niet uit de lucht gegrepen; het gaat over zo’n 20 miljard dollar aan echte investeringen. Toch betekenen ze niet zonder meer dat de bouw van nieuwe zonne-energie snel genoeg zal gaan. De fabrikanten die silicium omzetten in wafers, cellen en modules moeten hetzelfde tempo kunnen aanhouden. BloombergNEF ziet daar meer dan voldoende capaciteit om de in 2023 verwachte 318 GW aan nieuwe zonnepanelen te produceren. Maar de toeleveringsketen als geheel komt nog niet aan de 630 GW die jaarlijks nodig zijn in het IEA scenario.

Vergunningen

BloombergNEF verwacht dat de voornaamste struikelblokken voor zonne-energie vooral van administratieve kant zullen komen, net zoals dat bij windenergie het geval is. Dankzij de sterke groei in de productie van panelen kan het wel eens moeilijk worden om snel genoeg de nodige vergunningen voor nieuwe projecten te verkrijgen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Betaalbare en duurzame energie Industrie, innovatie en infrastructuur