De New Plastics Economy wil de plasticeconomie heruitvinden

Het was de Ellen MacArthur Foundation die de term ‘New Plastics Economy’ lanceerde in 2016. Maar waarover gaat het precies en heeft het driejarige project al voor een aardverschuiving in de plasticsindustrie gezorgd?

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Rethinking Plastics
5 maart 2018
Og Npec Default
©New Plastics Economy

1. Het uitgangspunt: plastics niet hergebruiken, kost de maatschappij veel geld

In 2016 bracht de Ellen MacArthur Foundation samen met het World Economic Forum en McKinsey & Company een rapport over plastics naar buiten. Voor het eerst werd de materiaalstroom van plastics in kaart gebracht. De conclusie was ontnuchterend: plastic is een sleutelmateriaal voor onze wereldeconomie, maar de huidige plasticseconomie verontreinigt het leefmilieu, is ongezond voor de mens en leidt tot economische verliezen. Slechts 14 procent van de plastic verpakkingen wordt wereldwijd gerecycleerd. Door het materiaal niet te hergebruiken, verliezen we elk jaar 80 tot 120 miljard dollar. Tijd dus voor een systeemrevolutie, en dat is precies waar the New Plastics Economy op mikt.

2. Het doel: systeemverandering in de plasticseconomie 

The New Plastics Economy is een ambitieus initiatief om een momentum te creëren in de richting van een plastic systeem dat komaf maakt met de afvalproblematiek. Het initiatief wil verder kijken en structurelere concepten creëren dan de losstaande innovaties die slechts een klein deel van het probleem oplossen. De bedoeling is om een gezamenlijke innovatiegolf op gang te brengen en de waardeketen van plastic te hertekenen, met een hogere waardecreatie, een sterkere economie en een beter leefmilieu als resultaat.

Door de principes van de circulaire economie toe te passen, brengt The New Plastics Economy stakeholders samen om de toekomst van plastics te herdenken en redesignen, te beginnen met verpakkingen. Die stakeholders zijn heel divers: het gaat om trekkers in het bedrijfsleven, steden, beleidsmakers, academici, studenten, ngo's en burgers.

Het op gang brengen van de systeeminnovatie gebeurt aan de hand van vijf pijlers: 1) alle partijen van de waardeketen samenbrengen, 2) één gezamenlijk doel vooropstellen, 3) innovatie stimuleren, 4) beslissingen baseren op grondig onderzoek en 3) stakeholders – ondernemingen, beleidsmakers, studenten, designers, burgers ngo’s – betrekken bij het proces.

3. De cijfers: 70 procent hergebruik en recyclage

Om ervoor te zorgen dat het niet blijft bij een wollig verhaal, lanceerde de Ellen MacArthur Foundation in 2017 een actieplan. Daarmee wil de stichting streven naar 70 procent hergebruik en recyclage. Voor de resterende dertig procent moeten innovatieve ideeën een oplossing bieden. Het actieplan werd ondertekend door veertig prominente ondernemingen.

4. De pioniers: Unilever en co

De trekkers van de plasticrevolutie zijn Mars, M&S, PepsiCo, Coca Cola, Unilever en Werner & Mertz. Zij kondigden vorig jaar al aan om binnen zeven jaar nog uitsluitend herbruikbare, recycleerbare en composteerbare verpakkingen te gebruiken. Op het Wereld Economisch Forum in januari 2018 schaarden Amcor, Ecover, Evian, L’Oréal en Walmart zich achter het initiatief. Verpakkingsgigant Amcor is het eerste verpakkingsbedrijf wereldwijd dat zulke beloftes maakt. Het bedrijf is actief in meer dan 40 landen en stelt 30.000 mensen te werk. Ook Vlaanderen Circulair is partner van het 'New Plastics Economy'-initiatief. Tot nog toe staan er in Vlaanderen geen concrete projecten op stapel. 

Bron: New Plastics Economy

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!