Partnerinterview

“De afvalverwerkingssector staat voor een ware aardverschuiving”

Sinds begin juni heeft Renewi een nieuwe managing director. Mark Thys volgt Wim Geens op, die sedert de fusie tussen het Britse recyclagebedrijf Shanks en de Nederlandse afvalophaler Van Gansewinkel de Belgische afdeling leidde. Thys toont ambitie: “Ik wil het tempo waarmee we onze duurzaamheidsdoelstellingen inlossen fors opkrikken.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine oktober 2021
Inès Aoun | 21 september 2021
Renewi

Noem Renewi geen afvalverwerker, maar een waste-to-product-bedrijf. Enkele jaren terug sloeg de organisatie definitief de circulaire weg in. Managing director Mark Thys: “Hoewel ik slechts enkele maanden bij Renewi werk, merk ik dat duurzaamheid centraal staat in de bedrijfsvoering. Tijdens besprekingen met de raad van bestuur hebben we het bijvoorbeeld niet alleen over de financiële cijfers. Discussies over hoe we meer kunnen doen om de kringloop te sluiten staan steevast op de agenda.”

Op dat vlak is er nog heel wat werk voor de boeg. In het Circularity Gap Report van 2021 staat dat onze wereld voor 8,6 procent circulair is. In 2019 was dat nog 9,1 procent. We zijn er dus op achteruit gegaan. “Het is vijf voor twaalf. Experts van de OESO merkten enkele jaren geleden al op dat meer dan de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen gelinkt kan worden aan het gebruik van grondstoffen en materialen. Een circulaire economie kan met andere woorden de opwarming van de aarde helpen beperken. Maar dan moeten we nu handelen.”

Recyclagepercentage van 75 procent

Renewi schakelt daarom een versnelling hoger. “De afvalverwerkingssector staat voor een ware aardverschuiving. Dat is althans wat we nodig hebben om de circulaire kloof te dichten. Het is aan grote spelers als Renewi om het voortouw te nemen en onze acties op te schalen en te versnellen.”

Hoe hoog de lat bij Renewi ligt, staat te lezen in de nieuwe duurzaamheidsstrategie die het bedrijf in zijn duurzaamheidsverslag van 2020 bekendmaakte. Daarin engageert de groep zich om tegen 2025 een recyclagepercentage van 75 procent te halen. Nu zit ze aan 65,8 procent. “Hoe we dat percentage in amper vier jaar zullen opkrikken? We investeren in innovatieve technologieën die het afval nog beter sorteren. Zo komen er nieuwe sorteerlijnen in Puurs, Gent en (waarschijnlijk) Beringen. We zorgen ook voor zuivere stromen. Dat doen we door in samenwerking met de OVAM onze klanten nog meer voor te lichten over hoe ze correct moeten sorteren. Daarnaast helpen we onze klanten dankzij een minutieuzere nasortering. Op die manier kan er meer materiaal gerecycleerd worden. We hebben berekend dat de recyclageratio van het restafval opgevijzeld kan worden van 20 naar 60 procent. Dat komt neer op zo’n 150.000 ton die we jaarlijks extra gaan recycleren.”

Mark Thys Managing Director Commercial Waste Be 5 1

Het is aan grote spelers als Renewi om het voortouw te nemen en onze acties op te schalen en te versnellen.

Mark Thys (Renewi)

Partnerschappen

Naast een betere sortering bekijkt Renewi ook hoe het moeilijk recycleerbare materialen een tweede leven kan geven. “Daarvoor sluiten we partnerschappen met andere bedrijven. Voor matrassen hebben we bijvoorbeeld de handen in elkaar geslagen met IKEA, Ikano Industry en RetourMatras.” Afgedankte elektro-apparaten laat Renewi verwerken door dochteronderneming Coolrec. Die gebruikt baanbrekende technieken om bijvoorbeeld het plastic uit koelkasten en televisies te recycleren tot speelgoed, horloges, stofzuigers … Ook voor wegwerpluiers heeft het bedrijf een waste-to-product-oplossing gevonden. “Van het afval kunnen lijmen, afvalbakken, wasknijpers en doppen voor schoonmaakproducten gemaakt worden. Renewi is van plan om in de nabije toekomst recyclage-installaties voor luiers te openen.”

Om de circulaire economie aan te zwengelen, reikt Thys ook de hand naar concullega’s en de overheid. “Zowel grote als kleine bedrijven zullen zich moeten heruitvinden zodat er veel meer wordt gerecycleerd , en dus niet verbrand of gestort. De overheid moet dat trouwens nog véél meer aanmoedigen met regelgeving, communicatie én opvolging daarvan. Het nieuwe VLAREMA 8 is alvast een stap in de goede richting (zie kaderstuk). Maar er is meer nodig. Daarom nodigen we alle spelers graag uit om samen, rechtstreeks of met onze sectorfederatie Denuo, rond de tafel te zitten om ervoor te zorgen dat iedereen zijn duit in het zakje doet.”

Eigen CO2-uitstoot

De kringloop proberen te sluiten door te investeren in innovatie is één ding, maar ook zijn eigen CO2-uitstoot neemt Renewi onder de loep. “Tegen 2025 willen we voor 25 procent op hernieuwbare energie draaien. Nu zitten we nog aan 15 procent. Daar zal snel verandering in komen. Op onze sites in Puurs en Gent bouwen we een windmolen. Met zijn 242,5 meter zal de turbine in Gent de hoogste op het Belgische vasteland zijn. Hij heeft een capaciteit van 4,5 megawatt en zal jaarlijks zo’n 13 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat komt ongeveer overeen met het elektriciteitsverbruik van 4300 gezinnen. Daarmee zal Renewi ongeveer 75 procent van zijn elektriciteitsbehoefte kunnen dekken.”

Om het aantal gereden kilometers flink te doen dalen, zal het bedrijf zich in Vlaanderen concentreren op het optimaliseren van zijn footprint rond de nieuwe sites in Puurs en Gent. “Op die manier besparen we tegen 2025 zo’n 350.000 kilometer per jaar. De vrachtwagens voldoen bovendien aan de euro 6-norm, de strengste emissiestandaard tot nu toe. Natuurlijk nemen we daar geen genoegen mee. De groep investeert daarom in 65 elektrische inzamelvrachtwagens voor België en Nederland. In Amsterdam zijn er sinds augustus 2020 al enkele in gebruik.”

Werknemers als grootste assets

De derde dimensie van het nieuwe duurzaamheidsbeleid heeft te maken met welzijn op het werk. “Een duurzaam bedrijf draagt zorg voor zijn werknemers. Dat zijn immers je grootste assets. De veiligheid van onze werknemers staat voorop. We hebben een veiligheidsplan dat moet garanderen dat onze collega’s goed beschermd zijn. Daarnaast organiseren we specifieke cursussen rond brandveiligheid en het manoeuvreren met zware vrachtwagens.” Langetermijndenken is volgens Thys ook erg belangrijk. “Ik zal met de werknemers spreken over hun ambities voor de toekomst en bekijken hoe we daarnaartoe kunnen werken. Hen een perspectief bieden, geeft hun motivatie een ferme boost.”

En om de cirkel rond te maken, is er nog een belangrijk aspect dat het welzijn van werknemers beïnvloedt. “Werken voor een bedrijf met purpose is voor velen een enorm pluspunt. Vroeger - en misschien ook nu nog - had de sector een negatief imago. Vandaag hebben onze medewerkers het gevoel dat ze hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Werken aan een circulaire economie is dus voor iedereen een win-winsituatie.”

VLAREMA 8: ook afvalinzamelaars zien toe op sorteergedrag van bedrijven

De Vlaamse Regering keurde onlangs versie 8 van het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) goed. De wijzigingen hebben voor alle partijen gevolgen, ook voor de inzamelaars. VLAREMA bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Volgens de laatste wijzigingen moeten inzamelaars visuele controles uitvoeren op de containers met restafval. Mark Thys: “Zijn die containers niet goed gesorteerd, dan moeten we dat registreren en de sorteerfout melden. Lokale en gewestelijke handhavers zullen dan gerichtere inspecties uitvoeren en eventueel boetes uitschrijven.” Die controles zijn een manier om het streefcijfer van 15 procent minder bedrijfsafval tegen 2022 te verwezenlijken. “Vlaanderen is daarmee pionier. Onze buurlanden en de andere regio’s kijken met argusogen naar hoe we dit gaan aanpakken.” Maar er is nog werk aan de winkel, volgens Thys. “We willen graag met de OVAM samenzitten om te bekijken hoe we de organisatie, de communicatie én de handhaving goed kunnen uitwerken, zodat iedereen zich aan de regels zal houden. Daarin moeten we mee vooroplopen, maar we moeten er ook op kunnen rekenen dat iedereen volgt. Als er spelers of activiteiten onder de radar blijven, dan kan de sector de kringloop onmogelijk volledig sluiten.”

“Ik ben er zeker van dat we een werkbaar model zullen vinden. De code van goede praktijken voor de keuring van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars vormt een heel goede basis.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!