ICT

Plus Datagestuurde waterhuishouding zit in de lift

Bedrijven die met grote volumes proceswater werken, doen aanzienlijke inspanningen om hun waterkringloop te sluiten en hun waterhuishouding efficiënter te maken. Ze kunnen daarvoor rekenen op slimme apparatuur en software die de waterparameters continu monitoren en meteen ook analyseren. Of hoe intelligent databeheer hand in hand gaat met duurzaam waterbeheer.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Waterhergebruik
Senne Starckx | 26 april 2018
Business Charts Computer 257949

Volgens het World Resources Institute scoort België vanaf 2040 onverbiddelijk hoog in de categorie ‘waterstress’. Slechts één trapje lager zelfs dan kurkdroge landen als Irak en Algerije. Gedreven door de lage beschikbaarheid en de hoge prijs van water doen Vlaamse industriële bedrijven de laatste jaren forse inspanningen om hun waterhuishouding te optimaliseren en efficiënter te maken. Steeds vaker komt daarbij slimme technologie kijken. Die wordt toegepast op de industriële waterkringloop én op hun waterzuiveringsinstallatie(s). De meeste middelgrote bedrijven, met sectoren zoals chemie en voeding op kop, hebben overigens een eigen zuiveringsinstallatie.

Proactief watermanagement

“Het meten van allerlei parameters van proceswater, zowel op het vlak van kwaliteit als van kwantiteit, is helemaal niet nieuw”, zegt procesingenieur Jannes Soutaer van Ikologik. “Het gebeurt sinds jaar en dag. Alleen werd er tot voor kort weinig met die meetgegevens gedaan.” Volgens Soutaer beheren bedrijven hun waterinstallaties nog te vaak volgens een reactief model. “Men merkt bijvoorbeeld dat de membranen van de waterzuivering verstopt zijn, dat de uitspoeling verkeerd loopt of dat de limieten van de uitloging overschreven zijn. Kortom, er wordt een probleem vastgesteld, en pas daarna volgt er actie.”

Proactief waterbeheer levert een bedrijf heel wat voordelen op, zegt Soutaer: “Met nieuwe technologie en software kunnen we veel meer parameters opvolgen en in realtime analyseren. Onze algoritmes sporen meteen afwijkingen of trends op die eventueel de aandacht van een operator vragen. Zo kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Met deze vorm van big data management gaat er dus geen tijd verloren en blijft het verlies van water en energie beperkt.”

Waterintensieve bedrijven

De systemen van Ikologik vinden vooral een toepassing in de chemische en de voedingsindustrie. “Waterintensieve sectoren en bedrijven worden zich steeds meer bewust van de stijgende kosten van drinkwater en van de lozing van afvalwater”, vervolgt Soutaer. “Bovendien toonde de droogte van vorige zomer aan dat bedrijven niet automatisch gevrijwaard zijn van waterschaarste.”

Soutaer haalt het voorbeeld van Homifreez aan, een producent van diepvriesgroenten uit Ardooie. “Om groenten te blancheren heeft het bedrijf een eigen stoomketel die zo’n 30.000 ton stoom per jaar produceert. We hebben bij hen een systeem geïnstalleerd dat het water- en energieverbruik in realtime meet. Als het verbruik abnormaal hoog is, stuurt het systeem een melding naar de operator of ingenieur van wacht, die meteen kan ingrijpen. Daarnaast heeft Homifreez nu ook een online platform ter beschikking dat dagelijks of wekelijks rapporten over water-, gas-, of chemicaliënverbruik genereert, waardoor het bedrijf daar een beter zicht op krijgt. Dankzij die gedetailleerde rapporten bespaart het nu 20 procent op zijn waterverbruik.”

Besparing en compliance

Ook Hach, gespecialiseerd in technologie voor wateranalyse, merkt op dat de vraag naar slimme meetsystemen voor watermanagement toeneemt. Het bedrijf focust op online apparatuur om parameters in water (de zuurgraad, het zuurstofgehalte, de aanwezigheid van fosfaten …) in realtime te volgen en zo bedrijven meer controle te geven over hun waterhuishouding. “Bedrijven doen een beroep op monitoring om twee redenen”, zegt country manager David Van Loock. “Ze willen besparen op water en energie en liefst ook minder chemicaliën gebruiken voor hun waterbehandeling. En ze willen er zeker van zijn dat de kwaliteit van hun afvalwater na de verwerking binnen de wettelijke limieten valt – compliance dus.”

Ook cloudoplossingen zijn meer en meer gangbaar in het waterbeheer. Daarbij worden alle data afkomstig van sensoren en realtimecontrolesystemen in de cloud samengebracht. Van Loock: “De milieucoördinator of de operator verantwoordelijk voor de waterzuivering kan dan op elk moment de status van de waterhuishouding raadplegen, en ingrijpen als dat nodig is.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.