Nieuwe tool meet milieu-impact van bouwmaterialen

Met de TOTEM-tool kan de Belgische bouwsector voortaan de materiaalimpact van verschillende bouwoplossingen objectief vergelijken.

Anne Vandenbosch | 27 februari 2018
Pixababy Scaffold 1207389 1920

Wereldwijd verbruikt de bouwsector 40 tot 50 procent van de grondstoffen. De bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor 10 tot 30 procent van de totale milieu-impact van een gebouw. Maar hoe groot de impact precies is, is nog weinig gekend en wordt ook vaak onderschat. Met TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) hebben architecten, projectontwikkelaars en aannemers nu een instrument om de milieuprestaties van gebouwelementen of gebouwen te vergelijken en te verbeteren.

De OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie lanceerden de nieuwe tool tijdens Batibouw. Er ging vijf jaar onderzoek en ontwikkeling door specialisten van de KU Leuven, VITO en WTCB aan vooraf.

Volledige levenscyclus

De bouwsector doet vandaag al heel wat inspanningen om duurzamer te werken. Zo sorteert en recycleert ze meer dan 90 procent van haar afval. Maar het ontbrak ontwerpers aan objectieve en transparante informatie over de milieu-impact en duurzaamheid van bouwmaterialen. Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): “Er circuleert heel wat informatie over de milieu-impact van de bouwsector. Maar het is moeilijk om te achterhalen waarop de data gebaseerd zijn. Met TOTEM komt hier verandering in. Deze tool maakt het mogelijk om op een uniforme manier de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en verschillende bouwoplossingen te vergelijken.”

In elke fase van zijn levenscyclus (zoals ontginning, transport, fabricage …) verbruikt een gebouw(element) hulpbronnen en ontstaan er emissies met een impact op het milieu. TOTEM beoordeelt daarom de volledige levenscyclus van de bouwmaterialen. Zeventien criteria, waaronder klimaatverandering, verzuring, uitputting grondstoffen, ecotoxiciteit en fijnstofvorming, bepalen de uiteindelijke milieuscore.

Eenvoudige rekenmodule

Iedereen in de bouwsector – architecten, studiebureaus, overheden, aannemers, projectontwikkelaars … – kan gratis gebruikmaken van TOTEM. De tool is modulair en gebruiksvriendelijk, dus ook de geïnteresseerde particulier kan ermee aan de slag. TOTEM is van toepassing op zowel kantoorgebouwen als particuliere woningen. Het is ook mogelijk om slechts bepaalde onderdelen van een gebouw door te lichten, bijvoorbeeld bij renovatie of uitbreiding.

Infosessies

De komende maanden organiseren de drie gewesten informatiesessies voor de bouwsector om kennis te maken met de rekenmodule. Jan Verheyen: “De sector kan zich niet meer wegsteken achter onwetendheid. Met TOTEM is iedereen vandaag in staat om op een eenvoudige manier de milieu-impact van zijn bouwproject te identificeren. Zo kan je van bij de ontwerpfase van een nieuw gebouw of bij de renovatie van een gebouw rekening houden met de milieu-impact van de gebruikte materialen.”

TOTEM is geen afgewerkt product. “Het is een instrument in evolutie, dat we voortdurend zullen bijwerken met de nieuwste informatie. Op termijn willen we TOTEM ook koppelen aan de federale EPD-databank (Environmental Product Declaration) om data van de Belgische bouwfabrikanten zelf te importeren in de tool. Nu maakt TOTEM immers gebruik van gemiddelde data uit een internationale databank”, aldus Jan Verheyen.

Meer info: www.totem-building.be

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!