Plus Aquafin wil regenwaterputten slim aansturen bij extreem weer

Om hevige regenbuien beter op te vangen, wil waterzuiveringsmaatschappij Aquafin regenwaterputten graag slim aansturen. Door in de putten sensoren te plaatsen en het waterniveau te sturen, kunnen ze helpen om overstromingen te voorkomen.

Fran Herpelinck | 6 september 2019
Img 0447

In het kader van klimaatmitigatie wapenen tal van Vlaamse gemeenten zich tegen de gevolgen van extremer weer. Door bijvoorbeeld extra bufferbekkens aan te leggen. Alleen is dat een erg dure maatregel, waar ook weinig ruimte voor beschikbaar is, klinkt het bij Aquafin. Als particulieren hun regenwaterput mee in zouden zetten om grote piekvolumes regenwater nog beter op te vangen, kan het misschien “anders, sneller en goedkoper”. De waterzuiveraar wil nu onderzoeken wat het potentieel van dat idee is.

Extra buffercapaciteit

In Vlaanderen zijn er naar schatting anderhalf miljoen regenwaterputten. Bij de bouw van een nieuwe woning of een grondige renovatie is het plaatsen van een regenwaterput meestal verplicht. Vooral in de wintermaanden staat de regenwaterput vaak goed vol en loopt die al snel over bij hevige regenbuien. Als dit kan vermeden worden door te anticiperen op een verwachte regenbui, zou het rioleringsstelsel minder belast worden tijdens de regenbui.

“Door regenwaterputten uit te rusten met sensoren, zouden we in real-time kunnen weten hoe vol ze staan. Om een fikse regenbui op te vangen, bekijken we of we de regenwaterputten gedeeltelijk kunnen laten leeglopen. Dat water vloeit dan – afhankelijk van wat plaatselijk de beste oplossing is – via een infiltratiesysteem naar de bodem of naar het riool. Op die manier creëren we extra buffercapaciteit door bestaande infrastructuur slimmer in te zetten, zonder dat de burger er hinder van ondervindt”, zegt Marjoleine Weemaes, R&D-manager bij Aquafin.

Proefdraaien

Aquafin benadrukt dat niet alle regenwaterputten in Vlaanderen nodig zijn om zo’n systeem te doen slagen. Het gaat gericht op zoek naar regenwaterputten die nuttig kunnen zijn om een bepaald probleem (wateroverlast of een vaak werkend overstort) op te lossen.

De waterzuiveraar wil nagaan of het beoogde concept kan aanslaan bij eigenaars die hun put vrijwillig ter beschikking stellen. Weemaes: “We bekijken hoe we eigenaars kunnen stimuleren om een steentje bij te dragen in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een vergoeding zijn. Die is mogelijk zelfs afkomstig van gemeenten of verzekeringsmaatschappijen, die kosten uitsparen omdat er geen grote buffers moeten uitgebouwd worden of omdat schadegevallen worden vermeden.”

Nog niet voor morgen

De komende maanden wil Aquafin bekijken wat het draagvlak is voor het voorstel, om vervolgens een proefproject uit te rollen. Al is dat nog niet meteen voor morgen, zegt R&D-manager Weemaes. “Eerst willen we achterhalen hoe groot de potentiële buffercapaciteit van de Vlaamse regenwaterputten in werkelijkheid is en maken we werk van nieuwe technologie om de putten via sensoren en een intelligente sturing efficiënt in een slim rioolnetwerk op te nemen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.