Plus 25 tot 35 miljard extra nodig om klimaatdoelstellingen te halen

België ligt niet op schema om de klimaatdoelstellingen te halen die Europa oplegt. Tegen 2030 zijn daarvoor 25 tot 35 miljard euro aan extra investeringen nodig. Dat blijkt uit een studie van Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Elke Doms | 20 juni 2019
500 Bank Notes Buy 2112

Zorgenkindje volgens de studie zijn de niet-ETS-sectoren: zij boekten de afgelopen jaren te weinig vooruitgang om aan het huidige tempo de doelstellingen te halen. De niet-ETS-sectoren zijn de sectoren die buiten het systeem van de emissiehandel van de Europese Unie vallen, namelijk transport, landbouw, bouw en afvalverwerking. Europa legt daarvoor per land aparte, bindende doelstellingen op. Voor België gaat hem om een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent (tegenover 2005). Volgens de studie blijft dat wel degelijk haalbaar, maar zijn er zware extra investeringen nodig.

De studie nam ook de industrie onder de loep die wél onder de Europese emissiehandel valt. Daar constateert BCG een significante daling van de uitstoot in de periode 2005-2016, met 23 miljoen ton. De verwachting is dat deze sectoren nog vooruitgang zullen boeken naargelang de prijs van de emissierechten verder stijgt. Volgens de studie is het mogelijk om tegen 2030 nog eens 14 miljoen ton minder uit te stoten, maar ook daarvoor stellen zich heel wat uitdagingen. BCG noemt onder andere de onzekerheid of de technologie om CO2 op te slaan of te hergebruiken, wel voldoende ver zal staan tegen 2030. Ook het behoud van de internationale competitiviteit van onze bedrijven is een aandachtspunt.

Terugverdieneffect

De onderzoekers berekenden dat om de klimaatdoelstellingen te halen, er in totaal 25 tot 35 miljard euro extra nodig is. Per jaar komt dat overeen met iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product. Dat geld moet gaan naar de omschakeling naar biomassa en natuurlijk gas in de industrie, hergebruik en opslag van CO2, elektrisch vervoer en het versneld renoveren van gebouwen.

De investering verdient zichzelf weliswaar terug. Ze leidt in dezelfde periode meteen al tot een besparing van 11 tot 16 miljard euro, onder andere door verminderd energieverbruik.

Nood aan langetermijnvisie

Het VBO wijst specifiek op de verantwoordelijkheid van de politiek: “Er is nood aan een stabiel beleid op lange termijn, dat doordachte keuzes maakt. We zijn er als VBO dan ook van overtuigd dat het energiedossier, samen met de arbeidsmarkt en de mobiliteitsproblematiek, de belangrijkste prioriteiten worden van de volgende federale en regionale overheden. Met meer mensen aan het werk, minder files en een coherente energiepolitiek is België sterk gewapend om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Het volledige rapport leest u hier.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.